Skärpta krav på svenskkunskaper

Publicerad:
Uppdaterad:

Regeringen vill skärpa kraven på elever som läser Svenska för invandrare (SFI), bland annat genom att införa nationella slutprov och tidsbegränsa SFI-studierna.

”Proven utgör grund för kursexamen och ökar likvärdigheten över landet vad gäller resultat och bedömning”, skriver utbildningsminister Jan Björklund och integrationsminister Nyamko Sabuni på Dagens Nyheters debattsida.

”Bristerna alarmerande”

Enligt de båda är bristerna som råder i svenskundervisningen för invandrare alarmerande. De hävdar att undervisningen präglas generellt av bristande kvalitet och låga krav på studieresultat. Dessutom fördröjs inträdet på arbetsmarknaden på grund av att svenskstudierna tar för lång tid, enligt Sabuni och Björklund.

Regeringen ska också tillsätta en utredning om att tidsbegränsa SFI.

”En flykting eller invandrare ska framöver ha en begränsad tid om till exempel tre sammanhängande kalenderår för att avbryta och återuppta studierna maximalt två gånger. De som inte når målen inom denna tid ska hänvisas till att läsa svenska som andra språk inom kommunal vuxenutbildning”, skriver ministrarna.

Pengar ska öronmärkas

Utöver det ska bland annat pengar öronmärkas för att öka SFI-lärarnas kompetens. Fram till 2010 anslås sammanlagt 61 miljoner kronor. Den nya nationella skolinspektionen kommer också att ha som uppdrag att inspektera SFI.

TT

Publicerad: