Anmälningar om mobbning ökar

avDavid Nannini Nilsson

”Vi känner att maktlösheten och den psykiska ohälsan ökar”

Anmälningarna till Skolverket om mobbning ökar.

Förra året anmäldes 466 fall, jämfört med 359 fall år 2005, uppger DN.

Samtidigt visar flera studier att den psykiska ohälsan bland barn ökar, skriver Bris i sin årsrapport.

– Vi tycker det är allvarligt att många saknar någon vuxen de kan prata med, säger Eva Waltré, psykolog vid Bris.

Foto: katrin jakobsen
Allt fler unga mår allt sämre.

Förra året hade Barnens rätt i samhället, Bris, 21 401 stödjande kontakter med barn, vilket är en liten ökning jämfört med året tidigare.

Flera studier, bland annat från Folkhälsoinstitutet, visar att den psykiska ohälsan ökar bland barn, uppger Bris. En av fyra barnkontakter med Bris handlar om just psykisk ohälsa.

– Vi känner att maktlösheten och den psykiska ohälsan ökar, säger Göran Harnesk, generalsekreterare för Bris, till TT.

81 procent flickor

De flesta kontakterna med Bris handlar om familjekonflikter, vilket följs av kamratrelationer, kärleksrelationer, ensamhet och mobbning.

Självmordstankar ligger bakom 9,3 procent av kontakterna, självdestruktivitet 9 procent och ätstörningar 4 procent.

– Den psykiska ohälsan kan ha väldigt många orsaker. Det kan vara barn som har varit utsatta för mobbning, som har svårare familjeförhållanden, som varit utsatta för sexuella övergrepp eller andra övergrepp, säger Eva Waltré, psykolog och chef för den operativa verksamheten vid Bris, till Aftonbladet.se.

– Man kan känna press och krav på olika sätt, och det kan också bero på skönhetsidealen vi har. Man känner att man inte riktigt duger som man är, säger hon.

”Maktlöshet och hopplöshet”

Medelålderna bland dem som kontaktar Bris är 14 år.

– Barn och ungdomar behöver låta vuxna få höra om deras tankar. De kan ha svårt att förstå att det kan bli bättre när det är tungt – de lever mer i nuet – och tror att det ska vara såhär för evigt. Då kan maktlöshet och hopplöshet ta tag i dem, säger Eva Waltré.

– Vi tycker det är allvarligt att många saknar någon vuxen de kan prata med, säger hon.

81 procent av kontakterna med Bris tas av flickor.

– Det gäller samhället i stort att pojkar inte kommer till tals när det gäller deras känslor. Och det är en utmaning som vi har. Man måste hitta vägar för att nå pojkar, säger Göran Harnesk till TT.

– När det gäller fullbordade självmord så är det fler pojkar än flickor som tar livet av sig, säger Eva Waltré.