”Ny LSS-lag klar redan i sommar”

Aftonbladet erfar: Andning och sondmatning blir grundläggande behov

LSS-lagstiftningen ändras – efter hårda kritiken.

Aftonbladet kan nu avslöja att en ny lag kan träda i kraft redan till sommaren.

– Ett lagförslag där andning och sondmatning räknas som grundläggande behov är praktiskt taget klart för att gå ut på remiss, säger en källa inom regeringskansliet.

Strax före jul fick Stefan Löfvens övergångsregering uppdraget av riksdagen att ”skyndsamt” börja arbeta med en lagändring gällande LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Samma månad, December, hade M och KD:s budget gått igenom riksdagen. Pressen på övergångsregeringen ökade i och med och lagändringsarbetet kunde påbörjas.

I uppdraget ingick att slå fast att hjälp med andning och sondmatning ska räknas som grundläggande behov vid bedömningen av personlig assistans.

Nu kan Aftonbladet avslöja att arbetet som övergångsregeringen påbörjade den 20 december är klart och redo att gå ut på remiss. Källor med god insyn bekräftar att lagen kan träda i kraft i sommar och att ministern gett arbetet med att ta fram en ny lagstiftning högsta prioritet. Detta efter viss press från andra partier i riksdagen.

– Det har minst sagt pågått ett intensivt arbete, det gavs högsta prioritet, säger källan.

I handlingar som Aftonbladet har tagit del av står att ”behov av hjälp med andning och sondmatning ska utgöra grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade”

LSS har varit mycket omdebatterad under senare år, men kravet på en lagändring för just andning och sondmatning är något hela riksdagen ställt sig bakom. Kristdemokraten Pia Steensland har ställt frågan uttryckligen i en interpellation i riksdagen till Lena Hallengren Vilka åtgärder har vidtagits för att skyndsamt säkerställa att andning och sondmatning ska anses vara grundläggande behov?

Skenande kostnader

Det var i slutet av maj 2016 som regeringen tillsatte en utredning för att få stopp på de skenande kostnader för LSS, vilket ledde till att många människor nekades personlig assistens då Försäkringskassan började tillämpa en strängare bedömning.

Frågan diskuterades flitigt under valrörelsen och Jan Björklund (L) sa till TT att han skämdes och att de stora neddragningarna i den svenska välfärden måste få ett slut.

Dåvarande barn-, äldre- och jämställdhetsministern Lena Hallengren svarade att behovet att andas och äta självklart måste betraktas som grundläggande och lovade att bjuda in till samtal.

Enligt källan kommer kommunernas samlade kostnader att minska med anledning av förslaget som läggs fram, eftersom fler med största sannolikhet kommer att få statlig assistans. Men kostnaderna är ännu svåra att uppskatta.

Publisert:

LÄS VIDARE