"Över 100 oidentifierade svenskar får gravplats i Thailand"

NYHETER

Över hundra av de svenskar som saknas i Thailand kommer aldrig att föras hem.

De som inte kan identifieras får en gemensam gravplats där.

Det uppger förre ÖB Johan Hederstedt, Sveriges samordnade för hemtransport av de avlidna.

Foto: Förre ÖB, Johan Hederstedt.

Identifieringsarbetet av de tusentals människor som omkom i katastrofen i Thailand har nu funnit sina rutiner.

Hittills har 14 döda svenskar identifierats och förts hem.

Över 500 saknade

Fortfarande är över 500 rapporterade som saknade och oidentifierade.

När blir identifieringsarbetet klart?

- Det kommer att ta minst ett år innan hela den här processen är över.

Vad tar sådan tid?

- Man ska inte bara gå igenom kropparna. De ska också matchas och polisundersökas. Sedan är det ett stort dataarbete.

Kommer alla kroppar att kunna identifieras?

- Nej, till slut kommer det att vara många kvar som av olika skäl inte kan identifieras. Av dem kommer många att vara burmaneser som varit illegala invandrare, men också thailändare och andra nationaliteter. Säkerligen också några svenskar.

Gemensam gravplats

Hur många svenskar kommer aldrig att kunna hittas eller identifieras?

- Det är omöjligt att säga några exakta siffror. Jag uppskattar att det säkerligen blir över hundra svenskar.

Vad händer med de oidentifierade?

- Som jag ser det handlar det om att ordna en gemensam gravplats för dem.

Är många svenska anhöriga kvar?

- Ja, men fler kommer ner i och med att charterflyget startar nästa vecka. Många kommer för att ta farväl på den plats där man vet att den anhörige dog. Det kommer också en del som var med som vill återvända för att se katastrofplatsen.

Läs mer:

Thomas Gustafsson