"Patienten ska alltid informeras - och kan säga nej"

NYHETER

Alla patienter ska informeras om studenter kan närvara - och alla patienter ska kunna säga nej tack utan att behöva förklara sig.

Alla personer som finns närvarande när ett ingrepp görs ska dessutom antecknas i journalen.

Det berättar överläkare Lotti Helström vid kvinnokliniken på Karolinska universitetssjukhuset.

Här är hela chatten:

anna säger: Tycker du att det finns skäl att se över rutinerna nu?

   Lotti Helström säger: Hej Anna!

Rutinerna är att patienten alltid tillfrågas om hon accepterar att det är en student med vid den medicinska åtgärden. Den rutinen behöver inte ändras.

säger: varför håller eleverna på att kolla kvinnornas underliv?

   Lotti Helström säger: Hej! Vid ett gynekologiskt besök erbjuds patienten gynekologisk undersökning. Om hon accepterar att en student deltar i eller utför undersökningen kan så ske, men inte annars. Både barnmorskestudenter och läkarstudenter behöver lära sig att undersöka kvinnor, det är de flesta patienter förstående för och positiva till.

säger: Jag tycker att det är fel att man inte informerar om att det kommer att närvara en studernade när man ska till gyn. Oftast när man får tid på gyn skall en gynundersökning göras. Här på Skellefteå lasarett blir man inte tillfrågad förrän det är dags att kliva in i undersökningsrummet och då står även den studerande där. Då ska man konfrontera denne med att avvisa eller säga att det är OK. Det tycker jag är fel, det är som att bli tagen på sänghalmen.

   Lotti Helström säger: Hej! Vid universitetssjukhuset informeras patienten i kallelsen om att vi är ett undervisningssjukhus och att de kan bli tillfrågade om de accepterar närvaron av en student eller elev vid undersökningen eller åtgärden. Patienten skall ges ett verkligt och ärligt tillfälle att tacka nej till att ha en elev närvarande.

Helena säger: Jag har full förståelse för att läkarstuderande måste få lov att vara med i praktiken, men kan du från egen erfarenhet säga att du känner till minst en situation där en studerande fått lov att vara med utan patientens vetande?

   Lotti Helström säger: Hej Helena! I min praktik presenterar jag alltid studenten för patienten och efterhör om det är okej att hon/han är med vid åtgärden.

Kaja säger: Varför informerar ni inte mer konkret om vad som faktiskt händer och ser till att folk vet? Eller skulle alla vägra då?

   Lotti Helström säger: Hej Kaja! Patienter är i allmänhet angelägna om att medverka till att utbilda nya läkare eller sjuksköterskor. När man frågar om de accepterar att en student medverkar vid en medicinsk åtgärd svarar de allra flesta att det går bra. Enstaka patienter tackar nej, och de behöver då varken förklara eller ursäkta sig, utan studenten går då omedelbart ut utan att vare sig läkaren eller studenten tycker att det är något problem.

MariaPia säger: Hej! Hur kan du anse att det är upp till dig och dina kollegor att avgöra hur mycket en patient VILL veta. Vad grundar du den inställningen på? Då jag gjorde min abort med efterföljade skrapning hade jag verkligen velat veta att den läkarstudent som närvarade också eventuellt skulle komma att känna på min livmoder när jag va sövd. Det känns mycket obehagligt att inte veta vad som eventuellt gjorts utöver min abort och jag ska begära ut mina journaler.

   Lotti Helström säger: Hej MariaPia! Jag blev felaktig tolkad igår i tidningen. Patienter skall alltid veta om det är student närvarande vid åtgärden och ges tillfälle att tacka nej till det. Patienter skall alltid ha tillgång till information om den medicinska åtgärden, alla närvarande antecknas i journalen.

Frida säger: Varför har ni inte intyg där man får skriva under på vad läkare får göra med en när man är nedsövd? Det verkar vara en ytterst luddig information som man får när man väl ligger där och vem vill säga nej till att blivande läkare ska "vara med". Det betyder ju inte att jag tillåter att de stoppar in halva armarna och klämmer på mig!!!

   Lotti Helström säger: Hej Frida! Hälso- och sjukvårdslagen föreskriver att patienten skall medverka vid all vård och behandling. I Sverige har vi ännu inte regeln att patienten skall skriva på medgivande för medicinska åtgärder, vilket man har i vissa andra länder. Vid medicinska forskning är däremot både skriftlig och muntlig information, samt skriftligt medgivande obligatoriskt. Vid en gynekologisk undersökning förs ett eller två fingrar in i slidan. Med andra handen känner läkaren på magen och kan på så sätt bedöma livmoderns anatomi. Det är ett obligatoriskt delmoment av en abort som är till för att förbättra säkerheten för patienten.

MF säger: Varför gör sjukhusen inte som läkemedelsbolagen - betalar försökspersoner som vet vad de ska utsättas för? Då skulle den här debatten inte existera och kvinnor skulle slippa oroa sig för att man ska behöva käfta med en arrogant kirurg i ett utsatt läge.

   Lotti Helström säger: Hej MF! Se mitt svar till Frida. I fallet med läkemedelsbolagen rekryteras friska försökspersoner. Studenter lär sig under gynekologikursen på Karolinska i Solna att göra gynekologisk undersökning med frivilliga friska försökspersoner som inte är patienter, de får lärarlön för sin insats. Vid ett universitetssjukhus är studenter av olika kategorier och nivåer en naturlig del av vårdpersonalen, närvarande vid allt som sker för att lära sig både praktisk och teoretisk sjukvård. I förhållande till sin kompetens får studenten också gradvis delta praktiskt. Patienterna informeras alltid om att en student kommer att delta i eller utföra en medicinsk åtgärd.

Kaja säger: Hur många elever brukar delta aktivt i ett ingrepp?

   Lotti Helström säger: Hej Kaja! En student följer med en läkare i dennes praktiska göromål, inte fler.

Moderator säger: Nu måste vi tyvärr avbryta chatten. Tack alla som chattat.

   Lotti Helström säger: Hej och tack för alla kloka frågor!