I dag blir Götgatan Gågatan

Nu måste bilarna väja för fotfolk

I dag tar fotgängarna över Götgatsbacken.

I februari blir hela Långholmen gågatuzon - på samma sätt som Gamla stan.

Även delar av Mariaberget blir snart bilfritt.

Götgatsbacken blir nästa bilfria område.
Götgatsbacken blir nästa bilfria område.

Försöket med bilfritt i Gamla stan har slagit så väl ut att staden nu går vidare med nya bilfria områden.

Långholmen nästa

Närmast på tur står Långholmen som redan 14 februari blir en så kallad gågatuzon. Det innebär att all motortrafik förbjuds mellan klockan elva på förmiddagen och sex på morgonen.

På gågator får ingen köra i högre hastighet än gångfart, alla fordon har väjningsplikt och det finns heller ingen möjlighet till parkering.

Långholmen är ett stort flanörområde med mycket människor i rörelse, särskilt på sommaren. Hittills är det bilisterna som haft företräde på de gemensamma gatorna, och de gående har snällt fått anpassa sig. Nu

blir det ändring på det.

- I ett område som Långholmen är det viktigt att folk kan röra sig fritt utan att riskera bli påkörda av bilar, säger Kristofer Tengliden på gatu- och fastighetskontoret.

Maria i sommar

Även kring Mariaberget rör det sig mycket folk. Många gator är utformade som parkgator men till sommaren görs hela den östra delen av Mariaberget om till gågatuzon.

Här är det bäst att låta bli bilen

Sven-Anders Eriksson

Publisert: