- Utan aktionerna skulle inte frågan vara lika debatterad

NYHETER

Aktivisternas mål: Stoppa all kött- och pälsproduktion

Han är aktivist i Djurens befrielsefront. Och han menar att sabotage är ett sätt att nå det slutgiltiga målet - att stoppa all kött- och pälsproduktion.

Foto: 1 300 minkar "befrias" En DBF:are under en aktion mot en minkfram i Eksjö i oktober.

Han talar som företrädare för Djurens befrielsefront men vill vara anonym, liksom de flesta i gruppen.

- Vi står för det vi gör men vill inte åka i fängelse för det. Därför är jag anonym, säger han.

Hur är DBF uppbyggt?

- Det är organiserat som ett nätverk. Vi har varken styrelse eller medlemskap. Folk har rätt att utföra aktioner i Djurens befrielsefronts namn om de uppfyller vissa kriterier, till exempel måste man vara vegetarian. Så får man heller inte skada liv, varken människor eller djur.

Vad står ni för?

- Vi vill att djur ska sluta utnyttjas för kött och päls. Det långsiktiga målet är att folk ska välja bort kött och päls självmant. Vi tror inte att vi genom att elda upp en Scan-bil kan få folk att bli vegetarianer men på kort sikt kan det rädda liv och skapa debatt.

- Och aktionerna har haft effekt. Det finns forskare, politiker och journalister som sagt att utan våra aktioner skulle inte djurfrågan vara lika debatterad.

Hur kommer det sig att ni bara kan föra fram ert budskap genom sabotage?

- Dels för att de lagliga vägarna inte räcker till, dels för att poängtera att vi prioriterar liv högre än egendom. Vi räddar djur under aktionerna och det hjälper till att skapa debatt.

Oroar ni er för att skada människor under era aktioner?

- Jo, och det vill vi undvika till varje pris. Vid brandaktioner finns ju alltid en risk för det, men vi brukar vara mycket försiktiga.

Men vilka är ni att bedöma vem som är skyldig?

- Vi agerar för djurens skull och de som inte gör det är skyldiga.

Linda Hjertén