Livsmedelsskandalen i EU växer

NYHETER

Tillväxthormonet även i tysk läsk

BRYSSEL.Stora mängder medicinskt avfall exporterades utan tillstånd från Irland till det belgiska skandalföretaget Bioland.

  Därifrån såldes det hälsofarliga avfallet vidare som ingredienser i läskedrycker och djurfoder.

EU:s senaste livsmedelsskandal växer. Vid ett krismöte i EU-kommissionen på onsdagen informerade de inblandade länderna övriga medlemsstater om de senaste uppgifterna kring hur hormonen MPA har kunnat användas i livsmedelsproduktion.

  MPA är en tillväxthormon, som bland annat används i p-piller och kan göra människor sterila.

  MPA tros ha funnits i de omkring 725 ton medicinskt avfall som ett företag i Irland sålt till Belgien från juni 2000 till juni 2002. I Belgien användes avfallet för att producera glykossirap, som sålts vidare till fodertillverkare i Nederländerna och läskedrycksproducenter i Belgien och Tyskland.

  Något tillstånd för att exportera det medicinska avfallet hade inte företaget i Irland.

Saknade tillstånd

  Det belgiska företaget Bioland saknade i sin tur tillstånd för att sälja glykossirap för foder- eller livsmedelstillverkning. Bolaget gick i konkurs redan före avslöjandet och en av dess ägare anhölls i förra veckan.

  Belgiska myndigheter tonade på onsdagen ned problemen med läskedryckerna och hävdade att det var minst nio månader sedan Bioland senast sålt glykossirap för sådana ändamål. Vilka läskedryckstillverkare som är berörda har inte avslöjats, men både Coca-Cola och Pepsi-Cola i Belgien har försäkrat att de inte har haft med Bioland att göra.

  Det förbjudna djurfodret hamnade till slut framförallt hos grisfarmare i Nederländerna. Där har myndigheterna stoppat slakt och försäljning av grisar på en lång rad gårdar. Vid EU-mötet meddelades att även hönsfarmare kan ha använt sig av fodret.

"Vidriga" former

  Den tyska jordbruksministern Renate Künast sade på onsdagen i Berlin att skandalen har antagit vidriga former. I Tyskland tros minst fyra läsktillverkare ha köpt glykossirap från Belgien. Även ett parti av det förbjudna fodret har använts av en tysk grisuppfödare.

  Prover som tagits på griskött i Nederländerna och på den berörda läsken i Belgien har visat på förekomst av MPA. Mängderna har dock varit så små att de inte utgör någon omedelbar fara för människors hälsa.

  EU:s expertkommitté ska nästa vecka träffas på nytt för att diskutera situationen. EU-kommissionen utesluter inte att åtgärder på EU-nivå kan bli aktuella.

FAKTA: GIFTIGT BELGISKT DJURFODER

Peter Wallberg/TT