Hur mycket elektricitet finns det i åskan?

NYHETER

Den elektriska spänningen, mellan det moln som blixten utgår ifrån och marken, kan variera mellan 100 och 1000 miljoner Volt! Strömstyrkan vid de mycket korta urladdningarna ligger på 10 000-100 000 Ampere.

ARTIKELN HANDLAR OM

Väder