Helge Fossmo vill ha tidsbestämt straff: ”Förmåga att manipulera den stora risken”

Av: Anders Johansson

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 3 | Foto: Lasse Allard
Knutbypastron Helge Fossmo, numera Iversson, vill ha sitt straff tidsbestämt.

NYHETER

Den största risken med Helge Fossmo är hans förmåga att manipulera omgivningen.

Men sammantaget bedöms återfallsrisken som låg.

Nu vänder sig den livstidsdömde Knutbypastorn till Högsta domstolen för att få livstidsstraffet tidsbestämt.

Örebro tingsrätt har haft Fossmos livstidstraff uppe två gånger med helt olika resultat.

Första gången för tre år sedan tidsbestämdes straffet till 24 år.

Nu i höstas hette det istället att straffvärdet ”väsentligt överstiger 24 år”, ett beslut som hovrätten fastställde.

Advokat Anton Strand, som försvarar Fossmo som numera heter Iversson, menar att det därför är dags att Högsta domstolen tar upp fallet som ett prejudikat som kan vara vägledande för framtiden.

En annan anledning är att Högsta domstolen aldrig tagit ställning tidigare i fall med tidsbestämning där det rört sig om anstiftan. Fossmo dömdes 2004 till livstid för anstiftan av mord och mordförsök.

– Det här fallet är såpass unikt och det spretar i hur underrätterna har valt att betrakta straffvärdet, säger Anton Strand. Av det skälet vore det önskvärt att Högsta domstolen sätter ner foten kring vad gällande rätt är.

”Undandrar sig ansvar”

För att kunna få tidsbestämt straff måste risken för återfall i allvarlig brottslighet vara låg på en tregradig skala låg-medelhög-hög. Rättsmedicinalverket som bedömer detta har kommit in med två yttranden.

Bland annat bedöms han vara ”en komplex person där hans största styrka, hans sociala förmåga, också framstår som en riskfaktor i det att han förefaller ha en inte oansenlig förmåga att kunna manipulera och dupera omgivningen.”

Rättsmedicinalverket menar också att han försöker skylla ifrån sig.

”Han undandrar sig en del av ansvaret genom att ge alternativa förklaringar som förminskar hans egen roll i gärningarna. Det blir därmed svårare för honom att fokusera på de personlighetsmässiga drag som kan ha bidragit till hans kriminella beteende.”

Men risken för återfall bedöms sammantaget vara låg.

Ska jobba i Svenska kyrkan

I övrigt har han klart med sysselsättning när det blir dags för frigivning.

– Han kommer att jobba ideellt inom Svenska kyrkan, säger Anton Strand.

Fossmo har därmed, som det heter, medverkat till att främja sin anpassning i samhället, enligt Kriminalvårdens bedömning.

Han har sammanlagt haft 117 permissioner varav 77 varit på egen hand.

Han uppgav vid förhandlingen i tingsrätten i höstas att han fortfarande är kristen. Han förklarade att det var en toppstyrd och sekteristisk miljö i Knutbyförsamlingen, något han dragit lärdom av. Han förklarade att han inte har några som helst ambitioner att anta någon leddarroll i framtiden.

Publicerad: