Nyheter

Fram för öppna gränser och fri invandring

NYHETER

Ett inlägg från Fredrick Federley, CUF

Det är hög tid att vi för den svenska solidariska politiken till ett nytt plan. Allt för länge har vi levt och isolerat oss från omvärlden. Med en sträng flykting- och invandringspolitik har vi skapat ett klimat som tillåter vardagsrasism och som ser invandrare och flyktingar som en belastning i stället för en resurs. Det är hög tid att vi går mot ett samhälle med öppna gränser och en fri invandring. Det skriver Fredrick Federley, 1:e vice förbundsordförande CUF på Ungt Val debatt.

Genom århundraden har människor kommit till det här kalla landet i norden.

Genom dem som flyttat hit har Sverige fått en egen befolkning och också utvecklats till ett starkt och rikt land. Tyvärr finns det i dag många som menar att dålig ekonomi och dåliga tider beror på de invandrare och flyktingar som kommer till Sverige. De som gömmer sig bakom denna typ av vardagsrasism föreslår som medicin att vi ska bli än hårdare med vilka som skall få stanna i Sverige och vilka som skall sändas hem.

Jag vill starkt vända mig emot det resonemanget och ställa en motfråga.

Vem har rätten att avgöra vilka som ska få stanna i detta land? Det finns ingen ursvensk som har växt upp ur backen som lökar på våren. Alla har vi förr eller senare flyttat hit. På vilka grunder kan vi säga att detta land som är så rikt och skonat från krig skall stänga ute människor som väljer att flytta hit?

Endast en bråkdel av alla de människor som av olika anledningar tvingas att lämna sina hembygder, sin kutur, sin trygghet och sin historia kommer till västvärlden och ännu färre kommer till Sverige. De allra flesta rör sig i områden i den tredje världen. Det finns med andra ord ingen orsak till rädslan för en massinvandring i Sverige som skulle kullkasta kultur och ordning och reda. Sådana argument spelar endast på rädsla och fördomar.

Det som gjort att Sverige genom tiderna har klarat sig bra är att vi har kunnat ta emot människor från andra länder och sett dem som en tillgång och om en ny kraft i det svenska samhället. I dag finns en allmän mening att människor som kommer till Sverige först och främst är en belastning som kostar pengar.

Den politik som i dag förs är restriktiv med att ge uppehållstillstånd och många människor får lida svårt i väntan på att få veta om man får stanna eller inte. Samtidigt finns det grupper som menar att dessa regler skal göras ännu strängare. Det enda det skulle få som effekt är att Sverige ganska snabbt skulle stanna utvecklingsmässigt och produktionsmässigt. Vi behöver de nya kunskaper och erfarenheter vi får tack vare våra nya vänner. Vi behöver den arbetskraft som våra nya vänner kan erbjuda. Skapar vi strängare regler sänder vi ut signaler som säger att de andra är det något fel på och det är därför de inte ska få vara här.

Min medicin är i stället att på allvar öppna de svenska gränserna. Målet ska inte vara att endast varor ska kunna röra sig fritt över gränserna. Det finns många som i dag arbetar för att ta bort tullar för varor men betydligt färre som jobbar med de mänskliga tullarna: lagar om invandring och administrativa gränser.

Vi har ingen anledning att vara rädda för de människor som vill komma till oss. Den rädsla som finns hos många svenska medborgare måste överbryggas med en tilltro på människan och se varje individ som en resurs och inte som parasit. Människor vill bidra, vill skapa och vill vara till nytta.

Endast ett system med en negativ människosyn som främliggör människor från varandra kan tillåta stängda gränser och en fortsatt misstro till sina medmänniskor. Att öppna gränserna för omvärldens människor är en av framtidens största frågor. Jag står på frihetens, människornas och de öppna gränsernas sida. På vilken sida står du?

Fredrick Federley 1:e vice förbundsordförande CUF

ANNONS EXTERN LÄNK

Sommarläsning till kampanjpris! Missa inte vår REA på utvalda böcker - handla här.

Shop

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter