Vill du köpa bilder av en Aftonbladet-fotograf?

Vill du köpa bilder för privat bruk som varit publicerade i Aftonbladet och är tagna av Aftonbladets fotografer?
Kontakta då: order@ibl.se