Pensionsåldern höjs från 65 år till 66 år

Av: Josefin Westin

Publicerad:
Uppdaterad:

STOCKHOLM. Vi ska arbeta längre och ta ut pensionen senare.

Pensionsåldern höjs från 65 år till 66 år från 2019, enligt ett nytt förslag.

Riktåldern ska dessutom revideras och höjas ytterligare med tiden.

–  För annars får människor för låga pensionsnivåer och försörjningsbördan för de som arbetar blir tillslut orimlig, säger utredaren Ingemar Eriksson.

Ulf Kristersson, socialförsäkringsminister:
Ulf Kristersson, socialförsäkringsminister:

Trots att 65-årsgränsen togs bort på 90-talet går sju av tio fortfarande i pension redan då.

Medelsvensken går dock i pension vid 63,3 års ålder.

– Det är en cementerad föreställning att vi ska gå i pension då, säger utredaren Ingemar Eriksson, som i dag lämnade sin analys under en pressträff på Rosenbad om de pensionsrelaterade åldersgränserna.

Enligt honom behöver de ändras.

– Vi behöver jobba längre när vi lever länge. För annars får människor för låga pensionsnivåer och försörjningsbördan för de som arbetare blir tillslut orimlig, säger Eriksson.

Allt senare pension

Hans har på uppdrag av regeringen föreslagit förändringar som gör att vi kan och vill jobba längre upp i åldrarna.

– Det här är vår tids i särklass viktigaste utredningar, säger socialförsäkringsminister Ulf Kristersson under pressträffen.

Åldersgränsen för garantipension föreslås höjas från 65 till 66 år 2019.

Dessutom vill utredningen införa ett nytt begrepp för pension som kallas riktålder för pension. Riktåldern ska följa medellivslängden och revideras uppåt med tiden.

– Det är ett sätt för staten att tala om för medborgarna vad som kan vara en lämplig pensionsålder om man vill ha en godtagbar pensionsålder när man blir gammal, säger Ingemar Eriksson.

Den ska tillämpas första gången 2019 och, enligt de beräkningar som görs nu, skulle den landa på 66 år 2019 och sedan successivt öka.

”Byte av karriär”

Riktåldern kommer dessutom anpassas till fler andra socialförsäkringar som exempelvis sjukersättning och a-kassa.

Den stora frågan för många är – hur får man folk att jobba längre som redan känner sig slitna?

– Vi måste få en arbetsmiljö och arbetsförhållande med möjlighet till omställning och byte av karriär, säger Ingemar Eriksson.

Han vill öka möjligheterna till studiestöd för personer i åldern 45-57 år, bland annat genom möjlighet till 40 veckors studielån för personer mellan 55 och 57 år.

Eneroth: Det är olyckligt

Eriksson föreslår att inkomstpension inte ska kunna tas ut förrän vid 62 års ålder från och med 2015 och från 63 års ålder 2019. I dag får inkomstpensionen tas ut vid 61 år.

Utredaren är övertygad vad följderna blir:

– Vi räknar med att alla skjuter upp sitt pensionsuttag och jobbar längre, säger Eriksson.

Socialdemokraternas talesperson i socialförsäkringsfrågor, Tomas Eneroth välkomnar utredningen men tillägger:

– Det är olyckligt om man bara fokuserar på åldersgränser, det kan upplevas som provocerande av den som slits ut vid 59, säger Eneroth som hoppas på en bred debatt om arbetets villkor och sådant som utbildning och yrkesbyte senare i livet.

Publicerad: