Barroso: ”Alla EU-länder ska gå med i Euron”

Alla EU-länder förutom två ”är förutbestämda” att bli medlemmar i EMU.

Det slog Europeiska komissionens ordförande José Manuel Barroso fast i ett tal i Bryssel i tisdags.

Något som väcker frågetecken hos svenska politiker.

– De borde komma med en förklaring, säger riksdagsmannen Karl Sigfrid (M).

Kan Sverige tvingas införa Euron?

Den frågan har blivit högaktuell efter ett tal som EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso höll på en konferens om valutaunionens framtid i Bryssel i tisdags.

I talet, som behandlade Eurons framtida utmaningar, sa Barosso:

– Vi måste komma ihåg att den nuvarande gestaltningen av euroområdet bara är tillfällig, eftersom alla medlemsstater förutom två är förutbestämda att bli fullvärdiga medlemmar av EMU enligt fördragen.

”Provocerande uppfattning”

Uttalandet har väckt frågetecken hos svenska politiker.

Moderaten Karl Sigfrid, känd EMU-skeptiker, reagerar kraftigt mot Barrosos uttalande.

– Vad han säger är att alla länder förutom Danmark och Storbritannien är förutbestämda att införa euron som valuta - och att det är dit vi är på väg. Jag tycker inte att man kan tolka det på något annat sätt, säger han.

– I sammanhanget är det en ganska provocerande uppfattning. Varken det politiska etablissemanget eller väljarna uppfattar det som att vi är på väg in i ett valutasamarbete.

Inget formellt undantag

Sverige har förvisso inget formellt undantag från att gå med valutasamarbetet, till skillnad från Danmark och Storbritannien som har förhandlat till sig särskilda undantag.

Vid förhandlingarna inför EU-medlemskapet deklarerade dock Sverige att man skulle ta ställning till ett eventuellt valutasamarbete – i framtiden.

Om det är tillräckligt för att ställa sig utanför ett framtida valutasamarbete är tveksamt – och en omstridd politisk fråga.

– Formellt är det så att Danmark och Storbritannien har förhandlat till sig undantag från att gå med i valutaunionen. Det finns inget sådant formellt undantag för vår del, säger Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi och ordförande till 1996 års EMU-utredning. 

– Men när vi gick med deklarerade Sverige att vi skulle ta ställning till om vi skulle ingå i ett samarbete senare. Och det kommenterades inte från EU:s sida utan noterades som ett politiskt faktum.

”Otänkbart att Sverige tvingas”

Att Sverige däremot kan tvingas gå med i valutaunionen ser han som helt osannolikt.

– Politiskt är det helt orealistiskt att man skulle tvinga någon att gå med. Det är helt otänkbart. Man skulle kunna hävda att vi bryter mot fördraget, men jag kan inte tänka mig en sådan politisk process, säger Calmfors.

Karl Sigfrid anser dock att uttalandet är märkligt – och kräver en förklaring.

– Det är rimligt att EU-kommissionen förklarar vad de menar. De borde komma med en förklaring, säger han.

Publisert: