Elever kränks fortfarande på Lundsberg

Av: Anders Johansson

Publicerad:

NYHETER

Skolinspektionen hotar med vite på 500 000 kronor

Lundsbergs skola hotas med vite av skolinspektionen.
Foto: BJÖRN LINDAHL
Lundsbergs skola hotas med vite av skolinspektionen.

Trots kritik från skolinspektionen fortsätter elever att kränkas på Lundsbergs skola.

För att inskärpa kravet på förbättring har skolinspektionen nu beslutat om ett föreläggande om vite på 500 000.

– Utsatta elever på en internatskola är i en extra svår situation, säger generaldirektör Ann-Marie Begler, i ett pressmeddelande.

Skolinspektionen anser att det finns allvarliga brister i arbetet med att förebygga och förhindra kränkande behandling av elever.

Allra värst är det på den ansedda skolans elevhem där kränkningarna har pågått en lång tid.

Både i juni och oktober förra året kom anmälningar in om kränkande behandling. Skolinspektionen startade en utredning och gjorde även ett oanmält tillsynsbesök. Kort senare gjorde skolinspektionen en polisanmälan om våld på skolan.

Beslut om vite

I dag beslutades om vitet.

Stiftelsen Lundsbergs skola har nu till den 1 februari på sig att rätta till bristerna - annars måste de 500 000 kronorna betalas ut.

– Vi förutsätter att ansvariga för Lundsbergs skola, ställda inför risken att behöva betala vite, nu ser till att effektivt förebygga och förhindra alla former av kränkande behandling av elever, säger Ann-Marie Begler i pressmeddelandet.

Skolinspektionen har tagit del av samtliga incidentrapporter från oktober förra året, 23 stycken.

En av dem beskrev hur två tredjeårselever släpptes in på två elevrum, och där misshandlade en yngre elever, junior, i varje rum. Dock inte så allvarligt att någon behövde föras till sjukhus.

En av anmälarna skrev:

"Jag är JÄVLIGT trött på att på att sånt händer! Om dessa personer inte blir relegerade direkt kommer jag göra en personlig polisanmälan och lösa problemet själv. Ta nu huvudet ur sanden och gör något åt situationen och sluta vara så naiva."

Polisanmälan

Strax efteråt gjordes en polisanmälan om olaga intrång.

Bland incidentrapporterna finns ett flertal exempel på olika typer av övergrepp av äldre elever gentemot yngre, ibland även misshandel.

Andra kränkningar och trakasserier i rapporterna gäller förnedrande tillmälen som "tarmäckel", tillmälen med rasistiska inslag, nattliga besök på elevrummen, stöld på elevrummen, kränkningar utförda av elevrepresentant och elevhemsföreståndare samt mobbningsliknande schismer mellan elever.

Skolinspektionen konstaterade hösten 2011 att det på Lundsberg finns ett informellt regelsystem som medför att äldre elever systematiskt kränker yngre elever.

Och att eleverna fostras i ett system där eleven som nybörjare ska vänja sig vid att utsättas för kränkande behandling, såsom kränkande tillmälen och våld.

Stiftelsen Lundbergs skola har därefter redovisat en mängd åtgärder.

Men de enkäter som skolan genomförde under våren 2012 visade att elever fortfarande kände sig utsatta för kränkande behandling av både personal och elever. Var fjärde elev av de som svarade angav också att de utsatts för brott - oftast stöld men även hot och sexuella trakasserier.

Publicerad: