EU-enighet om banktillsyn

Publicerad:
Uppdaterad:
Wolfgang Schäuble, tysk finansminister
Wolfgang Schäuble, tysk finansminister

EU-länderna är ense om regler för en ny gemensam europeisk banktillsyn med start den 1 mars 2014. Alla godtar reglerna, men länder utanför eurozonen behöver inte delta.

Efter 14 timmars förhandlingar bilade EU:s finansministrar en rad stridigheter, bland annat mellan Tyskland och Frankrike samt mellan euroländer och icke-euroländer, berättar Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble.

Alla får vara med

Det kommer dock att vara obligatoriskt för de 17 euroländerna att delta, men det står länderna utanför eurozonen fritt att delta. Länderna kan också vänta med att lämna besked.

Tidigt på torsdagsmorgonen sade sig finansminister Anders Borg vara nöjd med mötets utgång.

– Det är en bra kompromiss. Vi har fått igenom rätt betydande framgångar efter en tidvis mycket tuff förhandling, säger han, enligt dn.se.

– Sverige kan rösta för att de andra länderna går vidare med en bankunion, men vi gör bedömningen att Sverige i det här läget inte kommer att delta i den.

Splittrade

Anders Borg sade redan innan förhandlingarna började på onsdagen att det var en "sorglig dag för Europa", eftersom tillsynen och talet om "eurobanker, eurokommissionärer, euroskatter och euroobligationer" skapar splittring.

Det står han fast vid efter avtalet.

– Det är klart att vi är mer splittrade än tidigare. Och det är en problematisk utveckling, sade Borg till Ritzau.

Mötesledaren, Cyperns finansminister Vassos Shiarly, säger att målet för den nya tillsynen är att återupprätta tilltron till den europeiska banksektorn.

EU:s finanskommissionär Michel Barnier sade vid en presskonferens att Europeiska centralbanken, ECB, som är i centrum för det nya arrangemanget, kommer att övervaka de omkring 200 av största utlånarna i eurozonen, av totalt 6 000.

Storbanker

Enligt Barnier rör det sig om banker med tillgångar värda mer än 30 miljarder euro som kommer att övervakas.

Både Sveriges finansminister Anders Borg och hans brittiske kollega George Osborne säger efter förhandlingarna i Bryssel att de kan stödja den kompromiss som ligger på bordet, erfar Ritzau.
Därmed verkar hotet om veto mot avtalet vara avvärjt.

Robert Bergqvist, chefekonom på svenska storbanken SEB, är positiv till uppgörelsen.

– Bara det att de kommer överens är ett steg i positiv riktning, säger han till TT.

Bergqvist anser också att det är bra att det blir en gemensam banktillsyn.

– Det har funnits en misstro mot att enskilda länders banktillsyn inte har hållit en tillräckligt hög nivå. Det här är ett sätt att kvalitetssäkra banktillsynen i Europa; att den läggs under ett och samma paraply, säger Bergqvist.

Banktillsynen ska vara fullt funktionsduglig den 1 mars 2014. Utgångspunkten är att tillsynen ska gälla alla stora banker, skriver Ritzau.

TT

Publicerad: