Män drunknar dubbelt så ofta som kvinnor

Foto: Risktagande och alkoholintag är två faktorer som påverkar risken att drunkna.
NYHETER

Under sommaren ökar antalet drunkningsolyckor kraftigt.

En ny studie visar att över 8 av 10 offer är män. Mest utsatta är medelålders män.

Förutom kön och ålder är alkohol en viktig förklaring till statistiken.

Forskare vid Myndigheten för samhällsskydd och myndighetsberedskap har granskat närmare 4 000 svenska drunkningsfall. En av studiens slutsatser är att män löper mer än dubbelt så stor risk som kvinnor. Det rapporterar Dagens Nyheter om i dag.

– Vi vet inte vad det beror på, men en gissning är att män generellt sett är mer riskbenägna, säger Johanna Gustavsson, adjunkt i riskhantering, till DN.

Alkohol riskfaktor

Förutom risktaganden som att inte bära flytväst är alkoholintag en förklaring till männens dystra siffror. Runt hälften av alla män som drunknar har alkohol i blodet. För kvinnor är motsvarande siffra 30 procent.

Bland män i åldrarna 45-64 år är hela 65 procent alkoholpåverkade vid drunkningstillfället.

Forskarna konstaterar också att personer med alkoholmissbruk överlag löper större risk för att drunkna.

Värst under sommaren

Juli är den månad på året som flest människor drunknar. Då omkommer upp till fyra gånger fler personer än under vintertid.

Johanna Gustavsson är en av författarna till studien. Hon anser att samhället behöver jobba mer med förebyggande åtgärder.

– Det behövs ett nationellt program för drunkningsprevention. Det finns sådana för trafik, arbetsmiljö och bränder. Därför känns det angeläget att lyfta den här frågan, säger hon till DN.