Nio svenska EU-bad får underkänt

NYHETER

Nio av Sveriges 445 EU-bad klarar inte de krav på vattenkvalitet som ställs enligt badvattendirektivet. Av dessa har åtta stycken haft återkommande problem med förhöjda halter av tarmbakterier vid de provtagningar som genomförts, skriver Havs- och vattenmyndigheten (Hav) i ett pressmeddelande.

De sjö- och havsbad som dras med problem finns i Bollnäs (Karlslund), Helsingborg (Hittarp och Fria bad), Kungsbacka (Sörvik), Lomma (Hamnhusen T-bryggan), Nynäshamn (Nickstabadet), Sölvesborg (Hälleviks strand) och Varberg (Björkäng).

Nickstabadet i Nynäshamn har dock bara haft ett föroreningstillfälle under fyra års provtagningar.

Ett bad har haft problem under så lång tid att det avregistreras som så kallat EU-bad. Det är Barnviken i Sibbarp i Malmö kommun som är sämst. Där har det fem år i rad uppmätts för höga halter av tarmbakterier i badvattnet.

Men på de flesta svenska EU-baden är badvattnet bra. Enligt Hav klarar 86 procent av baden kvalitetskraven och på 289 bad är vattenkvaliteten till och med "utmärkt".

TT