Norge kränker Breiviks mänskliga rättigheter

avJulia Wågenberg

Regeringsadvokaten: Vi är förvånade

Massmördaren och terroristen Anders Behring Breivik fick delvis rätt mot norska staten.

Han behandlas omänskligt i fängelset och hans mänskliga rättighet kränks därmed.

Det slogs fast när domen från Oslo tingsrätt meddelades i dag.

Huvudförhandlingen pågick under fyra dagar i mars och av säkerhetsskäl hölls den i gymnastiksalen i Skienfängelset där Anders Behring Breivik avtjänar sitt 21 år långa straff. Ett stort medieuppbåd följde förhandlingen och delar av den tv-sändes. Första dagen, strax efter att vakterna tagit av massmördaren och terroristen handfängslet, höjde Anders Behring Breivik armen i en nazisthälsning.

Staten: Bryter inte mot konventionen

Bakgrunden till rättsprocessen är att Anders Behring Breivik stämt norska staten. Han hävdar att han behandlas omänskligt i fängelset. Restriktionerna är hårda, medger norska staten, men tycker att de är nödvändiga och inte bryter mot konventionen om mänskliga rättigheter.

Domen meddelades på onsdagseftermiddagen av Oslo tingsrätt och de ger Anders Behring rätt på en punkt.

Förhållandena i fängelset är en kränkning av artikel 3 i Europakonventionen som förbjuder att någon ska utsättas för tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling. Tingsrätten gör en samlad bedömningen men avgörande faktorer var bland annat den tid som Anders Behring Breivik varit isolerad, att hans rätt till att överklaga besluten varit begränsad och att oplanerade inspektioner av honom inte varit motiverade ur säkerhetssynpunkt. Dessutom, understryker tingsrätten, har hans mentala hälsa inte beaktats i tillräckligt stor grad.

Norge får betala

"Förbudet mot omänsklig och förnedrande behandling utgör ett grundläggande värde i ett demokratiskt samhälle. Detta gäller oavsett vad - även vid behandling av terrorister och mördare", skriver domstolen.

Däremot tycker rätten inte att Anders Behring Breiviks rätt till privat- och familjeliv, som följer av artikel 8, kränks. På den punkten frias alltså staten. Men eftersom att Anders Behring Breivik får delvis rätt kommer de att tvingas stå för rättegångskostnaderna. Dessa uppgår till 331 000 norska kronor.

Den delen av domen som Anders Behring Breivik vinner kommer inte att överklagas, uppger hans advokat Øystein Storrvik för VG och ställer ett krav:

– Isoleringen måste stoppas och han måste få kontakt med andra människor precis som andra fångar, säger han till tidningen.

Minister: Förstår att människor reagerar

Statens ombud, som kallas för regeringsadvokater, säger till VG att de är förvånade över domen. De kommer att fundera över om domen ska överklagas eller inte men konstaterar att de har en annan syn på bevisningen än domstolen.

– Vi kan först och främst säga att vi är förvånade över domen och håller med de delar som inte stödjer Breiviks talan. Nu läser vi domen noggrant för att se om vi ska överklaga, säger Marius Emberland.

Även justitieminister Anders Anundsen (FRP) har uttalat sig.

– Jag noterar att Oslo tingsrätt i dag fastslog målet mot staten. Jag förstår att människor kan reagera på domen, säger han till NRK.

"Välmotiverad dom"

Hans Danelius, tidigare justitieråd i svenska Högsta domstolen som skrivit böcker om Europakonventionen, kallar domen "välmotiverad".

– Frågan om isolering är en huvudpunkt. Argumentet är att det inte är tillräckligt motiverat varför det var nödvändigt med sådan strikt isolering. Domstolen utesluter inte att isoleringen kunde varit nödvändig, men tycker att detta inte framgått varför, säger han och tillägger:

– Domen är speciell för att han är dömd för dessa hemska brott. Men som domstolen säger, när det gäller artikel 3, ska rättigheten gälla oavsett vilket brott någon dömts för.

Det finns utrymme för att ett överklagande kan leda till ett annat domslut, bedömer Hans Danelius.

– Det är en bedömning av om detta är omänskligt och förnedrande och det kan man ha olika syn på, säger han.

"Behandlad som ett djur"

Anders Behring Breivik mördade 77 personer den 22 juli 2011. De flesta av dem var politiskt aktiva ungdomar på sommarläger på Utøya utanför Oslo. Under huvudförhandlingens andra dag fick han själv berätta om sina upplevelser i fängelset.

– Jag har blivit behandlad som ett djur i fem år. Jag vill att staten i sådana fall ska stå för det och säga rakt ut att jag förtjänar att bli torterad, sa han då.

Ett tecken på att han blivit skadad är, enligt Breivik, att han börjat tycka om realityserien Paradise hotel.

– Det är ett klart tecken på att jag blivit skadad.

ARTIKELN HANDLAR OM