Polisen får elpistol på försök

Foto: FREDRIK SANDBERG / TT
NYHETER

Efter flera år av påtryckningar – nu ska svensk polis utrustas med elpistol.

Men införandet sker på försök och en eventuell användning i hela den yttre verksamheten ligger flera år fram i tiden.

Efter i stort sett varje polisskjutning med dödlig utgång de senaste åren har kravet på ett införande av elpistol kommit, bland annat från Polisförbundet. Sedan förslaget även kommit från en intern arbetsgrupp inom Polisen – och myndighetens etiska råd gett klartecken – byter högsta ledningen fot.

– Vi har nu beslutat att vi ska införa en försöksverksamhet med elchockvapen, säger rikspolischef Dan Eliasson till TT.

Stoppar smärtokänsliga

Dan Eliasson anser att det interna underlaget som tagits fram inom myndigheten visar att man kan undvika att människor skadas – eller till och med dör – om man kompletterar den befintliga beväpningen med det som i dagligt tal kallas elpistol.

– Och för vår personal kanske det skapar ännu bättre förutsättningar att skydda sig, säger han.

Det finns exempel, både från Sverige och andra länder, på knivbeväpnade personer som gått till attack mot poliser och som fortsatt framåt trots att de träffats av pistolskott. Skillnaden med ett elchockvapen är att när de små stömförande pilarna går in i kroppen orsakas ett kramptillstånd i muskulaturen som gör fortsatt rörelse omöjligt. Det gäller även för personer som av olika skäl är tillfälligt smärtokänsliga – exempelvis på grund av starkt narkotikarus eller akuta psykotiska tillstånd.

Flerårig process

Martin Lundin, som var med och tog fram förslaget om att införa elpistol, har tidigare sagt till TT att tanken är att varje polis i yttre tjänst – eller åtminstone en polis i varje patrull – ska vara utrustad med ett elchockvapen. Men dit är det långt kvar.

– Först måste vi upphandla utrustning, träna på utrustning och utfärda föreskrifter. Vi måste också få tag på en extern utvärderare som kan hjälpa oss att känna trygghet i hur vi ska utforma försöksverksamheten så att vi vetenskapligt kan utvärdera den, säger Dan Eliasson.

Han tror att det krävs ungefär ett år av förberedelser innan man kan köra igång med två års praktisk försöksverksamhet på några platser i Sverige. Vilka platser det blir är ännu inte bestämt.

TT: Tror du att ni kommer att kritiseras för att införandet går för långsamt?

– När vi inför nya metoder av det här slaget känns det väldigt, väldigt viktigt att vi jobbar kunskapsbaserat, att vi jobbar efter beprövade metoder. Det talar för att vi söker oss fram här, säger Dan Eliasson.

Han tror att försöksverksamheten kommer att ses som något positivt, som att polisen utvecklar sin förmåga.

Själva försöksverksamheten väntas starta 2018.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM