Annika Östberg kan få sitt straff tidsbestämt

avSebastian Chaaban

Har redan flera permissioner inplanerade

Annika Östberg, 55, kan snart vara en fri kvinna.

Nu ger Kriminalvården klartecken för en tidsbestämning av hennes livstidsstraff.

Foto: Scanpix
Annika Östberg i fängelset i USA.

I april i år överfördes Annika Östberg från amerikanskt fängelse till kvinnoanstalten Hinseberg.

Annika har suttit sammanlagt 28 år i fängelse dömd för dubbelmordet av restaurangägaren Joe Torre och polisen Richard Helbush i USA år 1981.

Hon dömdes till fängelse i 25 år till livstid för mord.

Fyra gånger har Annika Östberg sökt om tidsbestämt straff i USA – men fått avslag.

I juni i år ansökte hon om tidsbestämt straff i Sverige.

Ger klartecken

I dag kom hon ett steg närmare att bli släppt.

Kriminalvården ger klartecken för en tidsbestämning av hennes livstidsstraff.

”Kriminalvården gör den bedömningen att, utifrån vad som framkommit om Annika Östberg och hennes för svenska förhållanden långa verkställighet, livstidsstraffen kan tidsbestämmas", skriver Kriminalvården i ett yttrande till Örebros tingsrätt.

Enligt yttrandet har Annika Östberg de senaste tio åren i anstalt haft ett ”lugnt, strukturerat och engagerat” förhållningssätt till sitt straff.

Kommer få lämna anstalten

Östberg kommer snart att för första gången beviljas permission från Hinseberg.

”Mot bakgrund av den långa tid hon varit frihetsberövad utomlands och de särskilda behov som bedöms föreligga planeras för ett flertal permissioner i syfte att underlätta anpassning och utsluss till det svenska samhället.” står det i yttrandet.

Enligt Kriminalvården kan det ta mer än ett år innan Annika Östberg eventuellt släpps fri:

”Mot bakgrund av den långa verkställigheten utomlands och för genomförande av särskilda utslussningsåtgärder torde dock krävas en tid av cirka ett år för genomförande av planerade utslussningsåtgärder.”

Det är Örebros tingsrätt som kommer ta det slutgiltiga beslutet om Annika Östbergs straff ska tidsbestämmas eller inte.