Läkemedelsverket kartlägger biverkningar

I takt med att allt fler vaccinerar sig strömmar rapporterna om biverkningar in. Nu förstärker Läkemedelsverket sin säkerhetsuppföljning och efterlyser alla ovanliga biverkningar.

Extra viktigt är det att rapporter om drabbade barn kommer in.

Från och med i morgon går det att följa inrapporteringen av biverkningar av de vanligaste influencavaccinen på verkets hemsida. Samtidigt ber Läkemedelsverket om hjälp att samla in alla ovanliga biverkningar. Enligt dn.se har 190 fall rapporterats in hittills.

– Det är viktigt att vi får in rapporter om alla ovanliga biverkningar. Det är för tidigt att säga något nu, men vi kommer att analysera varje rapport och se om vi kan se några mönster, säger Jan Liliemark, professor vid Läkemedelsverket.

Räknar med biverkningar

Läkemedelsverket räknar med att några procent av alla som får vaccinet kommer att drabbas av biverkningar. Så länge det rör sig om feber upp till 39 grader, trötthet eller smärta vid injektionsstället så finns det ingen anledning att anmäla. Den typen av symptom är normala.

– Det blir en inflammation i kroppen och det är meningen. Man får en slags mini-influensa som sätter igång det immunologiska systemet, säger Jan Liliemark.

Ska rapportera direkt

Personer som upplever att de drabbas av andra biverkningar samma dag som sprutan tagits ska ta kontakt med vårdcentralen så att biverkningen kan rapporteras in. Vilka typer av biverkningar det skulle kunna vara kan inte professor Jan Liliemark säga.

– Det är viktigt att inte alla som upplever vanliga biverklingar börjar ringa in. Sjukvården är redan hårt belastad, säger Liliemark .

Publisert: