Nyheter

Kärnavfallet kan sippra ut

Av: 

Staffan Lindberg

Grafik: Paul Wallander.

Grafik: Paul Wallander.

NYHETER

Kapslarna skulle isolera det livsfarliga kärn­avfallet i 100 000 år.

Nu varnar svenska forskare för att de kan vittra sönder – på bara 50 år.

–?Konsekvenserna skulle bli katastrofala, säger KTH-forskaren Peter Szakálos.

Grafik: Paul Wallander.

I eftermiddag träffar energi­minister Maud Olofsson (C) oppositionen för att diskutera kärnkraftens framtid. Den politiska striden är inte över – och det är den inte bland forskarna heller.

I vår väntas företaget Svensk Kärnbränslehantering, som bland annat ägs av Vattenfall och tyska Eon, att föreslå var i Sverige kärnbränslet ska slutförvaras.

Det radioaktiva materialet kommer att placeras i kopparkapslar som bäddas in i lera, 500 meter ner i berget.

Här ska de ligga i minst 100 000 år – tills strålningen inte längre är farlig.

Men nu har två KTH-forskare kommit fram till att kopparn reagerar med det syrefria vattnet i berget – och riskerar att vittra sönder.

Även finska och kanadensiska forskare har kommit fram till liknande resultat.

Bryter ner kapseln

När kopparn reagerar med vattnet frigörs dessutom väteatomer som går in i kopparn och ytterligare bryter ner den.

–?De gör att materialet kan komma att försvagas oerhört snabbt, säger Peter Szakálos, doktor i korrosionslära på KTH.

Redan inom 50 år skulle kapslarna kunna spricka och det radioaktiva ämnet läcka ut, varnar han.

–?Konsekvenserna skulle bli katastrofala. Någon sanering skulle inte vara möjlig. Vi skulle tvingas till evakueringar under oöverskådlig tid.

”Kan inte belägga”

Johan Swahn på Miljö­organisationernas kärnavfallsgranskning menar att det handlar om ett haveri för SKB:s svenska modell.

–?Nu måste vi styra om och börja utreda andra alternativ.

Saida Laarouchi Engström på Svensk Kärnbränslehantering sågar KTH-forskarnas resultat:

–?Vi har försökt återupprepa det utan framgång. Vi delar absolut inte deras bedömning.

Ser ni inte något skäl att ta till er av kritiken?

–?Vi följer självklart all forskning på området. Men de har inte kunnat belägga sina resultat på ett trovärdigt sätt.

Borde det inte vara tvärtom – att ni tvingas bevisa motsatsen?

–?Jo. Och det är det vi kommer att göra i den ansökan vi lämnar in om slutförvaringen. Granskningen kommer att bli oerhört hård.

ANNONS EXTERN LÄNK

Fixa vita tänder hemma på 30 minuter – köp startkit här

Dentway

Publisert: