"Folk förnekar då det är jobbigt"

avSebastian Chaaban

Läsarna: Klimathotet är överdrivet

Foto: Scanpix

Forskare och världens politiker är överens: klimathotet är på riktigt.

Men ändå tycker många att allt är överdrivet – och tror att en konspiration ligger bakom.

– Man vill inte att det ska stämma, säger Peter Eriksson, språkrör för Miljöpartiet.

Peter Eriksson, Miljöpartiet.

Den 7 december inleds FN:s Köpenhamnsmötet.

Politiker från alla världens länder kommer tillsammans försöka förhandla fram ett nytt klimatavtal för att minska utsläppen, då det gamla Kyotoprotokollet går ut 2012.

Men trots att i stort sett alla världens forskare och politiker är överens om att människan ligger bakom den temperaturökning som nu sker finns det fortfarande många som är skeptiska.

Och de nyligen läckta mejlen från University of East Anglia har eldat på att klimathotet är överdrivet – eller en ren bluff.

Peter Eriksson, språkrör för Miljöparitet, tror att många är skeptiska till klimathotet för att det är en stor och jobbig fråga att ta in.

Förnekelse

Och som kommer innebära en del obekväma förändringar i vår livsstil.

– Alla ledande forskare är överrens i klimatfrågan. Men precis som alla är överens om hur till exempel evolutionen har gått till finns det en stor grupp människor som försöker hitta på andra historier. Trots vad vetenskapen pekar på, säger han.

De lösningar som presenterats för att lösa klimathotet, som minskad förbrukning av fossilabränslen, kan många uppleva som hotande.

– När det också finns en stor grupp människor som inte vill tro på lösningarna finns det en annan grupp som hittar andra förklaringar och lanserar dem. Folk förnekar problemet, då man tycker lösningarna är obekväma, säger Peter Eriksson.

Läsarna: hotet är överdrivet

Aftonbladet.se frågade läsarna: Tror du att klimathotet är överdrivet?

Hela 56,6 procent svarat ja.

Totalt 36283 personer hade röstat vid klockan 12.50 på söndagen.

Peter Eriksson poängterar att hela klimatfrågan är komplex, och att det finns flera faktorer som spelar in i temperaturökningen – men att temperaturen fortfarande ökar för det.

Ett av målen med Köpenhamnsmötet är att försöka se till att jordens medeltemperatur inte stiger med mer än två grader.

Då vet man inte hur vi eller miljön kommer klara av det.

– Det kan ju vara så att de som betvivlar klimathotet har fel. Vore det inte väldigt synd om vi inte hade gjort någonting då ? Vi har inte råd att chansa, säger Peter Eriksson.

Aftonbladet.se har även sökt miljöminister Andreas Carlgren (C), som inte gått att nå för en intervju. Men Carlgren skriver i ett uttalande att människans klimatpåverkan inte är ett påhitt, utan bekräftas av FN:s klimatpanel.

– Den viktiga slutsatsen - vilket jag vill säga till de som tvivlar - är att det enda säkra är att handla nu och handla snabbt. Den som tvekar och väntar kan få betala mycket dyrt, skriver han.