Telefonförsäljaren: ”Alltid några som är missnöjda”

avMary Mårtensson

Konsumentverket har i år fått in 261 anmälningar mot olika telefonförsäljningsbolag.

– Det är ett konstant problem, säger Maria Nilsson, jurist på Konsumentverket.

Nio anmälningar har inkommit emot Mylano AG.

Sedan oktober förra året har det kommit in nio anmälningar mot telefonförsäljningsbolaget Mylano AG, varav sju till Konsumentverket och två till Konsument Europa. Dessa rör vilse­ledande marknadsföring och oskäliga avtalsvillkor 

– Just nu håller vi koll på anmälningarna som kommer in, säger Maria Nilsson, jurist på Konsumentverket.

Om det kommer in ett stort ­antal anmälningar under kort tid mot ett företag eller om det är viktigt ur ett konsumentperspektiv, så kan Konsumentverket välja att öppna ett ärende.

Kontaktar bolagen

Konsumentverket tar inte ­konsumenttvister, utan det gör Konsument Europa. 

– Vi vänder oss emot bolagets marknadsföring. Vi kontaktar då bolaget direkt för att få koll på hur deras marknadsföring och avtalsvillkor ser ut, säger Maria Nilsson.

Mylano presenterar sig på sin hemsida som ett ­familjeägt distanshandelsbolag baserat i Schweiz, specialiserat på direktförsäljning i Europa. Företaget säljer strumpor, kalsonger, trosor, rakhyvlar och kosttillskott via telefon till konsumenter i Sverige.

När ett anmält bolag är registrerat i ett annat EU-land kan Konsumentverket vända sig till motsvarande myndighet i det landet. 

Flera fall till domstol

Den lagstadgade ångerrätten kan under vissa omständigheter även gälla för utlandsbaserade företag om försäljningen riktar sig till ­konsumenter i Sverige, enligt ­Maria Nilsson.

Konsumentverket har till och med den 2 mars i år fått in totalt 261 anmälningar mot olika telefonförsäljningsbolag. Anmälningarna gäller huvudsakligen vilse­ledande marknadsföring, men även ­oskäliga avtalsvillkor och att ­konsumenten blivit uppringd trots medlemskap i Nix-registret. 

Var sjätte anmälan till Konsumentverket 2014 gällde just telefonförsäljning.

– Det jag kan se är att det ofta är många konsumenter som drabbas samtidigt, vilket genererar många
anmälningar på väldigt kort tid och att det ser likadant ut på alla konsumentområden, säger Maria Nilsson.

Konsumentverket samt Post- och telestyrelsen har under de ­senaste åren dragit flera telefonförsäljningsbolag inför domstol.

Men inte bara gamla och sjuka känner sig lurade, utan även yngre och medelålders, det visar anmälningarna. 

Andra utsatta grupper är äldre som inte talar helt flytande svenska och personer med någon funktionsnedsättning, enligt Maria Nilsson. 

– I många av de anmälningar vi får in så är inte problemet själva produkten, utan att konsumenten inte förstod att de tecknade sig på ett avtal, säger hon.

”Några alltid missnöjda”

Ansvarig för Mylano är Jon ­Leander-Engström, 41, i Bromma i Stockholm. Han menar att de nio klagomålen bör ställas i relation till bolagets totala antal kunder.

– Det kommer alltid att finnas några kunder som är missnöjda av olika anledningar och vi försöker alltid bemöta dem på bästa sätt.

I fallet med den 74-åriga kvinnan med alzheimer ­säger Jon Leander-Engström:

– Vi får utgå från att personer vi ringer har rätt handlingsförmåga. Att sluta avtal är en ­rättighet myndiga personer har. Vi är tydliga med våra avtals­villkor och kunden väljer själv ­vilken typ av abonnemang den vill ha.

Han uppger att Mylano har som policy att inte ringa personer över 65 år, samtidigt som Konsumentverket fått in anmälningar från flera personer äldre än 65 år. Enligt Jon Leander-Engström kan avtalet avslutas om kunden har förvaltare och i vissa fall kan bolaget acceptera sjukintyg. Han uppger att kunden inte behöver returnera gratisprovet.

ARTIKELN HANDLAR OM