Svaret: ”Jag vet inte”

Publicerad 2014-01-28

Här konfronteras Åkesson: Vet inte när det bildades

Varken Jimmie Åkesson, ekonomichefen Per Björklund eller kvinnoförbundets ordförande Carina Herrstedt säger sig minnas turerna kring miljonbidraget.

Men dåvarande kanslisten Gabriella Hedarv uppger att kvinnoförbundet saknade verksamhet.

– Det fanns inte i en organiserad form med stadgar och såna saker, säger hon.

När Aftonbladet visar dokumenten för Jimmie Åkesson känner han inte igen dem. Han kan inte heller svara på om kvinnoförbundet existerade när han skrev under ansökan som senare skulle ge partiet 1,4 miljoner kronor hösten 2010.

– Nej, jag kan inte svara på det här nu.

Fast det är en ganska lätt fråga att svara på om det fanns ett kvinnoförbund vid tiden för ansökan.

– Ja, men alltså, jag vet inte när det bildades.

Jimmie Åkesson och hans pressekreterare Linus Bylund har sedan bråttom i väg till ett möte och lämnar intervjun.

”Någon skrev fel”

Carina Herrstedt menar att kvinnoförbundet existerade genom en så kallad interrimstyrelse, alltså en tillfällig styrelse. I ett brev till nämnden hänvisar Herrstedt till ett ”föregående årsmöte” då kvinnoförbundets stadgar skulle ha antagits. Men hon kan inte ange något datum för när den tillfälliga styrelsen bildades eller när stadgarna antogs.

Du har skrivit under protokoll från årsmöte och styrelsemöte som är daterade till augusti 2010, enligt vår källa är de falska.

– Det var någon som skrev fel datum på handlingarna. Jag vet faktiskt inte vilket det rätta datumet var.

Ingenstans i ansökningshandlingarna nämner Sverigedemokraterna något om att kvinnoförbundet bara består av en tillfällig styrelse, och inte har någon existerande verksamhet - vilket är avgörande för partibidragsnämndens beslut.

Bekräftar bilden

Gabriella Hedarv, som då jobbade på SD:s kansli, var en av drivkrafterna bakom kvinnoförbundet. Hon bekräftar bilden av att ansökan kom till när partiet fick reda på att de kunde få drygt en miljon konor i bidrag för det.

Det verkar vara oklart om det fanns ett kvinnoförbund när Sverigedemokraterna ansökte om partistöd.

– Nej, inte i en sån organiserad form med stadgar och sådana saker. Det hade funnits lite löst sammansatt folk som var intresserade av att driva den typen av frågor. Men så när vi fick reda på att det fanns möjlighet att få stöd för den typen av verksamhet, då var det ju många av dem som varit sugna på detta tidigare som ville ta tag i det.

”Lagt bakom mig”

Per Björklund, den dåvarande ekonomichefen, fick lämna Sverigedemokraterna av hälsoskäl 2012. I dag säger han sig inte minnas någonting av händelserna.

– Jag har lagt allt det där bakom mig, säger han.