Alliansen ska utreda Arbetsförmedlingen

avLeonard Goldberg

1 av 2 | Foto: Peter Wixtröm
Alliansledarna.

Alliansregeringen inleder en utredning av Arbetsförmedlingen.

Syftet med översynen är att myndigheten ska fungera bättre.

"Vi vill att myndigheten ska lyckas bättre med sitt uppdrag: att få in fler på arbetsmarknaden", skriver de fyra partiledarna på DN Debatt.

De fyra alliansledarna skriver på DN Debatt att en översyn av Arbetsförmedlingen är nödvändig eftersom behovet av myndigheten är större i dag än tidigare.

"Vi vill att myndigheten ska lyckas bättre med sitt uppdrag: att få in fler på arbetsmarknaden".

Vill se över resurserna

Utredningen ska fokusera på ett antal punkter. Partiledarna vill bland annat att ansvarsfördelningen mellan Arbetsförmedlingen och andra aktörer som arbetslösa har kontakt med ska bli mer effektiv. En annan punkt utredningen ska undersöka är hur myndigheten ska få in fler aktörer som kan hjälpa arbetslösa in på arbetsmarknaden.

Alliansen vill också att Arbetsförmedlingens organisation, styrning och uppföljning ska ses över. Utredningen ska föreslå hur myndighetens resurser ska användas mer effektivt, skriver partiledarna för de fyra allianspartierna.