Kraven skärps på Stefan Löfven i bostadsfrågan

Av: Pär Karlsson

Publicerad:
1 av 2 | Foto: MAGNUS SANDBERG
”Precis det vi pratar om” Stefan Löfven besökte S-styrda Sundbyberg, där man aktivt arbetar för att få bukt med arbetslösheten för grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. På Jobbcenter i stadsdelen Hallonbergen får de inskrivna hjälp till jobb och yrkesutbildningar. ”Det är precis det vi pratar om på nationell nivå”, säger Löfven.

NYHETER

Socialdemokraterna och Stefan Löfven måste förbättra sin bostadspolitik innan valet i höst.

Det kräver SSU som nu får stöd av kommunpolitiker i flera av landets storstäder.

– Jag är inte förvånad att vi får stöd, bostadsbristen är en av vår tids största utmaningar, säger SSU:s ordförande Gabriel Wikström.

Under en längre tid har det funnits en frustration inom delar av socialdemokratin som rört partiets bostadspolitik. I slutet av oktober gick ungdomsförbundet SSU ut och krävde att partiledningen med Stefan Löfven i spetsen skulle gå på offensiven i bostadsfrågan inför riksdagsvalet. Man fick dessutom tungt stöd av LO i sina krav. Man menade att bostadsbristen både slår hårt framför allt mot unga och att den är ett stort hinder för att nå målet om full sysselsättning.

För en knapp månad sedan försökte SSU piska på partiet ännu mer. Man presenterade då den politiska rapporten "Bostadslösningen".

"Frågan måste tas på stort allvar"

Där fanns en lång rad förslag som man tycker att partiledningen ska ta med i det valmanifest som presenteras senare i år. Det handlar bland annat om förslag på fler hyresrätter, omfördelning av infrastrukturpengar och förändrade boskatter.

– Om man vill locka de unga väljarna måste man ta bostadsfrågan på stort allvar, sa SSU:s ordförande Gabriel Wikström då.

Stora delar av bostadspolitiken hanteras på kommunal nivå. Och nu får ungdomsförbundet tungt stöd av kommunala S-politiker i två svenska storstäder.

– Jag tycker att SSU tar ett helhetsgrepp på frågan som är viktig för oss i kommunerna. I Uppsala har vi 90 000 personer som står i vår kommunala bostadskö, säger Marlene Burwick, kommunalråd i Uppsala (S).

Hon hoppas att partiledningen tar till sig flera av de förslag som finns i SSU:s rapport.

– De pratar om infrastruktur, vilket vi i Uppsala också gör mycket. Det måste komma infrastrukturpaket som gör att vi får underlag för den bostadsmarknad vi måste bygga.

Nej till fastighetskatt

I SSU:s rapport lyfts också en ny fastighetsskatt fram, vilket S säger blankt nej till.

– Det är en väldigt konkret fråga där jag inte håller med SSU. Men de har mycket annat som är intressant, säger Marlene Burwick.

Inte heller Emilia Bjurgren, oppositionsborgarråd (S) i Stockholms stad vill se en ny skatt på fastigheter. Men hon hyllar samtidigt stora delar av den rapport SSU fört fram. I Stockholms stadshus är S-politikerna mest förtjusta i förslaget om en omfördelning av infrastrukturpengar.

– Vi behöver det om vi ska få till alla dessa bostäder som vi planerar att bygga om vi får väljarnas förtroende i höst. Men det finns flera andra intressanta förslag jag hoppas partiledningen tar till sig, bland annat den om att göra den kommunala hyrsgarantin obligatorisk, säger Emilia Bjurgren.

Glädje hos SSU

SSU:s ordförande Gabriel Wikström glädjer sig åt att ungdomsförbundet idéer ny vinner ny mark bland partiets kommunala företrädare.

– Men jag är inte förvånad. Rapporten har tagits emot väl och flera ledande S-företrädare har sagt att de kan tänka att ta med delar av den i den förda poltiken, säger han.

Från SSU:s håll är man tydlig med att den socialdemokratiska bostadspoltiken redan i dag är bättre än den som regeringen för.

– Men den skulle kunna bli ännu bättre. Vi har fått bra respons från många i partiet. Nu handlar det bara om att det måste göras också, det är därför vi ligger på, säger Gabriel Wikström.

Bostadspolitiska talespersonen Veronica Palm (S) har tidigare sagt att hon välkomnar att SSU engagerar sig i bofrågorna. Hon avvisar dock helt ungdomsförbundets förslag på skattesidan.

– Men där finns många spännande tankar i rapporten, infrastrukturpotten till exempel.

Publicerad: