Rattfulla kan släppas ur svenska fängelser

NYHETER

Kan bli följden av ny tingsrättsdom

Den 64-åriga mannen och den 54-åriga kvinnan körde rattfulla.

Men de kan inte straffas för sina brott.

Skälet är att de redan har fått sina körkort indragna, konstaterar Helsingborgs tingsrätt.

De båda domarna kom i måndags och innebär att sommarens avgöranden från Högsta domstolen om förbudet mot dubbla förfaranden i skattemål nu gäller även vid rattfylleri, om domarna bekräftas i högre instans.

Beslutet i HD ledde till att flera grova skattebrottslingar släpptes ut i förtid från sina fängelsestraff.

Hovrättsassessor Martin Sunnqvist, som dömde i båda fallen i Helsingborgs tingsrätt, säger till Aftonbladet:

- Det står klart sedan ganska länge att körkortsåterkallelse är att betrakta som ett straff. Om det nu inte går att ha parallella förfaranden som leder fram till två olika straff i skattesammanhang, då är det svårt att begripa att det skulle gå när det gäller trafikbrott.

Kommer alla rattfulla som blivit av med körkortet att släppas ur fängelse nu?

- Det skulle man kunna tänka sig om högre domstolar bekräftar den slutsats som vi kom fram till.

Finns det andra typer av dubbelstraff som också kan påverkas?

- Den som döms för djurplågeri kan också få djurförbud. Det är nog något som också faller under detta dubbelförfarandeförbud.

Den 64-årige mannens advokat Thorsten Ericsson säger:

- Mina klienter upplever det ofta som ett värre straff att bli av med körkortet än att tvingas ha fotboja på sig en månad. Det är mycket ingripande i en människas liv att bli av med körkortet.

Vad blir effekten av de här båda domarna?

- Som jag ser det måste lagstiftaren göra om lagen. Det är orimligt att en person som kört rattfull inte blir av med körkortet.

Rent formellt konstaterade tingsrätten att körkortsåterkallelse räknas som ett straff i Europakonventionens mening, skriver tidningen Dagens Juridik. Eftersom körkorten i båda fallen var indragna och en process pågick kring den sanktionen, samtidigt som de åtalades för rattfylleri, kom Helsingborgs tingsrätt fram till att åtalen måste avvisas.