"Marabou tömmer tigrar på blod"

Av: Joachim Kerpner

Publicerad:
1 av 5 | Foto: TT NYHETSBYRÅN
En tiger fångad på bild av en kamerafälla på Sumatra i Indonesien. Sumatratigern är en av de arter som hotas av utrotning på grund av skövlingen av regnskog för palmolja, enligt Greenpeace

Marabou tömmer tigrar på blod.

Det hävdar miljöorganisationen Greenpeace.

Palmoljan i chokladen bidrar till skogsskövling och utrotning av känsliga djurarter som Sumatratigern, enligt miljöorganisationen.

Foto: Marabou

Enligt en ny rapport från Greenpeace, som har undersökt palmoljeproduktionen på indonesiska Sumatra, skövlas regnskogen för att ge plats åt plantager med palmoljeträd:

– Wilmar International, som är världens största palmoljeproducent, skövlar fortfarande regnskog i Indonesien. Det har vi bevis på, efter att vi varit ute i plantageområdena under ett års forskningsarbete, säger Erika Bjureby, skogsansvarig på Greenpeace Norden till Aftonbladet.

Ohållbar palmolja i chokladen

Marabous moderbolag Mondelez köper palmolja av Wilmar International, och därmed finns ohållbar palmolja i deras choklad, hävdar Greenpeace.

– Marabou har tyvärr tigerblod på sina händer. Varumärken måste ta reda på varifrån just deras palmolja kommer ifrån, och garantera konsumenter runt om i världen att deras favoritprodukter inte ligger bakom skogsskövling och driver arter som Sumatratigern till utrotning, säger Bjureby.

Finns knappt 400 sumatratigrar kvar

I dag finns knappt 400 Sumatratigrar kvar på Sumatra:

– Wilmar och dess underleverantörer har stora plantager på Sumatrahalvön. I och med att regnskog huggs ner för att ge plats åt områden med palmoljeträd så blir Sumatratigrar dödade eller tagna i snaror, utlagda av företagen. Produktionen av palmolja har också en otroligt stor påverkan på ursprungsbefolkningen, som är beroende av skogen för sin överlevnad, säger Bjureby, som själv har varit i områdena där Wilmar och dess underleverantörer producerar palmolja:

– Det är nästan så man vill gråta. Det är en fruktansvärd förstörelse.

Säljer palmolja till många företag

Greenpeace har spårat palmolja från Indonesiens regnskogar, som Wilmar International har sålt till bland andra Colgate Palmolive, Procter & Gamble och Mondelez International, som äger norska Freia och Marabou i Sverige. Greenpeace vill att företagen ska skaffa ansvarsfulla regelverk för sin palmolja och åta sig att endast använda spårbar palmolja som inte bidragit till skövling.

Enligt Erika Bjureby är den certifiering som Wilmar International och andra företag underkastat sig via RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) inte tillräcklig:

– Detta certifieringsprogram är för svagt och kan inte garantera att palmolja som är certifierad av dem är producerad på hållbart sätt, säger Bjureby.

”Vi delar Greenpeace oro”

Celin Huseby är nordisk kommunikationschef hos Mondelez International, som äger Marabou:

– Vi delar den oro som Greenpeace ger uttryck för i rapporten. 70 procent av den palmolja vi köper i dag är RSPO-certifierad, och vi räknar med att 100 procent ska vara RSPO-certifierad 2015. Vi kräver av våra leverantörer att palmoljan ska produceras på lagligt ägd mark, där tropisk regnskog och torv skyddas och att de samtidigt respekterar mänskliga rättigheter och framställer palmoljan utan tvångsarbete.

Men Greenpeace hävdar ju att RSPO i dag inte kan garantera det?

– Det är just därför vi kommer att ställa de här kraven till våra leverantörer, säger Huseby.

Publicerad: