Rektorn höjde betyg bakom lärarens rygg

Av: Malin Nord

Publicerad:
Uppdaterad:

Tidigare anställd:
Hon anser att det ger bra reklam

1 av 3 | Foto: Foto: magnus sandberg
FRAMGÅNGSRIK FRISKOLA Europaskolan ligger i toppen av skolornas betygsliga.

Friskolans rektor tyckte att en lärare gav en elev för låga betyg.

När läraren vägrade ändra höjde hon dem själv.

Bakom hans rygg.

Europaskolan är en av landets mest framgångsrika friskolor och ligger i toppen av skolornas betygliga.

UR:s program Skolfronts reportrar Liv Weisberg och Hans Tengland har granskat skolan. Trots en lång rad anmälningar till Skolverket, Länsstyrelsen, Stockholms stad och polisen får de fortsätta som vanligt.

Flera lärare berättar om rektorn Anette Parts hårda styrning. Vid terminssluten, efter att de preliminära betygen var satta, kallade hon in lärarna en och en.

”Mer skolpengar”

– Hon använde diktatoriska styrelseformer och ifrågasatte de betyg hon tyckte var låga. Men jag höll inte med. Hon menar att höga betyg ger bra reklam för skolan. Fler vill söka sig dit vilket ger mer skolpengar. Det känns orättvist mot de elever som kämpar, säger högstadieläraren Annelie Hellenborg, som nu sagt upp sig, till Aftonbladet.

En annan lärare fick ett mejl från Anette Parts:

”Jag höjer deras bild till MVG och jag hoppas att du tycker jag gör rätt och jag kan meddela till eleverna att det var ditt beslut när de undrar. Jag vet att de var duktiga i bild och det är synd att de ej kommer in på det gymnasiet de vill.”

”Familjen var drivande”

När läraren inte höll med höjde hon betygen ändå – bakom hans rygg.

Anette Parts försvarar sig.

– Elevens familj var mycket drivande i att ifrågasätta och läraren hade inte kvar sitt underlag. Jag kände mig pressad och beklagar att jag gjorde fel, säger hon.

Lönar det sig för föräldrar att klaga på betygen?

– Ja, är man väldigt ambitiös och sparar elevarbeten, och skolan inte har kvar sitt underlag, är det svårt för oss att stå emot.

Hon säger att hon går in och ändrar lärarnas betyg ungefär en gång vart annat år.

– Det är prestige för vissa lärare här att vara hårda mot eleverna, säger Anette Parts.

”Bör förbättra rutinerna”

Läraren anmälde Anette Parts till Skolverket för brott mot Skolförordningen. Men inget hände, förutom en anmärkning om att Europaskolan ”bör förbättra rutinerna”.

Marie-Helene Ahnborg, chef för avdelningen Utbildningsinspektion på Skolverket, säger att Europaskolan är ett pågående ärende.

– Vår senaste inspektion hittade flera saker som måste rättas till, bland annat betygssystemet. Om de inte vidtar åtgärder kan det ytterst bli tal om att dra in skolpengen.

Fotnot: Skolfront sänds torsdag 6 december i SVT 2 kl 19.30.

Publicerad: