Larm om tbc-smitta på sjukhuset i Lund

NYHETER

2 000 patienter kallas tillbaka för undersökning

Foto: Patienter som har vistats på patienthotellet vid Universitetssjukhuset i Lund mellan den 15 september och 26 november i år kan ha utsatts för tuberkulossmitta.

Uppemot 2 000 personer kan ha utsatts för tuberkulossmitta på Universitetssjukhuset i Lund. En städerska på patienthotellet bar under ett par månader ovetandes på smittan.

– En fullt frisk vuxen person blir knappast smittad av tuberkulos, men eftersom det här till stor del handlar om nyförlösta mammor och barn så går vi ut brett och tar det säkra före det osäkra, säger Iréne Jakobsson, divisionschef på Barn- och ungdomssjukhuset vid Universitetssjukhuset i Lund.

Undersökningar nästa vecka

Patienterna i riskzonen har vistats på patienthotellet under perioden 15 september till 26 november. Det hela uppdagades då den smittade städerskan lades in på infektionskliniken på Universitetssjukhuset MAS i fredags. Sjukhusledningen fattade då beslut om att omedelbart agera för att kartlägga om någon annan smittats.

– Samtliga berörda kommer att kontaktas direkt och undersökas på en specialinrättad mottagning. Vi räknar med att komma igång med undersökningarna under nästa vecka, säger sjukhuschefen Bent Christensen.

Antibiotika

Undersökningen görs med lungröntgen och ett så kallat PPD-test, ett stick i armen som framkallar rodnad om man är smittad.

– Själva behandlingen är antibiotika, det är inga konstigheter, säger Iréne Jakobsson.