Konstgjorda hornhinnor verklighet

NYHETER

Universitetssjukhuset i Linköping har lyckats genomföra transplantationer av konstgjorda hornhinnor med hjälp av en metod som tidigare bara har testats på djur.

Tio patienter ingår i studien, ett frivilligt val från deras sida i stället för att vänta i transplantationskön. De har alla lidit av keratokonus, en ögonsjukdom som innebär att hornhinnan tunnas ut och blir ojämn.

Operationsmetoden går ut på att ett fibernätverk av preparerat kollagen opereras in i stället för den skadade hornhinnan. Patientens egna celler växer sedan in och gör en egen hornhinna.

"Det är för tidigt att säga något om resultaten av den kliniska studien ännu, men så här långt ser det ut som jag hade förväntat mig", skriver Per Fagerholm, professor och överläkare vid ögonkliniken, i ett pressmeddelande.

TT