Landshövdingar kräver besked om Botniabanan

NYHETER

Ådalsbanan kan bli en flaskhals

Botniabanan ska förenkla resandet mellan Umeå och Stockholm. Men banan är inte bättre än sin svagaste länk: omoderna Ådalsbanan.

– Sätt in mer pengar i projektet, kräver Västerbottens och Norrbottens landshövdingar.

Ådalsbanan går mellan Kramfors och Sundsvall och är i dåligt skick. Upprustningen pågår men brist på pengar försenar arbetet. Som det ser ut nu räknas den inte bli klar förrän 2012, två år efter att Botniabanan är klar.

Om inte banan rustas upp kommer den bli en flaskhals som påverkar trafiken hela vägen från Umeå till Stockholm. Den tunga trafiken inte kommer att kunna att ta sig vidare söderut från Örnsköldsvik.

– Det är som att göra en motorväg och ha en smal kostig på slutet, säger Göran Theolin, landshövding i Västerbotten till Västerbottens-Kuriren.

Landshövdingarna Gerhard Larsson och Göran Theolin tycker att regeringen bör gå in med extra pengar för att effektivisera upprustningen av Ådalsbanan.

– Antingen får man ta pengar från länkarna runt Stockholm eller Citytunneln i Malmö eller så får man besluta om ett tillskott av pengar, säger Göran Theolin till Västerbottens-Kuriren.