Vad gör du åt klimathotet?

NYHETER

Andreas Norlén (m)

Utsläpp av växthusgaser påverkar vårt klimat. Vad gör politikerna åt utsläppen?

Foto: Andreas Norlén (m)

Måste vi ändra livsstil?

– Vi har var och en ett ansvar. Det kan handla om att slänga ut oljepannan i villan eller att byta till en miljöbil.

Vilket politiskt beslut är viktigast?

– Vi måste verka internationellt för en bred uppslutning kring kraftiga utsläppsminskningar.

Är rabatt på miljöbilar en bra idé för att minska utsläppen?

– Ja.

Joachim Kerpner

ARTIKELN HANDLAR OM