Därför blir det bara varmare

Foto: RÄTTELSE Så här ser den korrekta kartan över hur Sverige drabbas av extremvädret ut. Kartan som publicerades i Aftonbladet i går blev tyvärr missvisande till följd av att två av färgerna felaktigt byttes plats på.
NYHETER

Vintrarna har blivit kortare de 40 senaste åren – och somrarna längre. Det visar Aftonbladets samtal med tre klimatforskare.

Under 2006 täckte snö Sverige nästan hela mars. Vi hade sommarvärme långt in i september och nu har stora delar av landet hösttemperaturer. Håller årstiderna på att förskjuta sig?

– Nej. Däremot blir vintrarna kortare. Under de senaste 40 åren har snön lagt sig senare och snösmältningen börjat tidigare. Det är mest tydligt i södra Sverige. Samtidigt har somrarna blivit längre. Dessutom har alla årstider blivit varmare.

Var 2006 ett extremt väderår i Sverige?

– Nej, det finns extrema väderhändelser under alla år. Det speciella var sommarvärmen och att värmen höll i sig långt in på hösten. 2006 var inte extremt, däremot var det tidernas sjätte varmaste år sedan beräkningar av jordens medeltemperatur började, så det passar in i trenden med den globala uppvärmningen.

Kommer vi att få fler och kraftigare stormar i framtiden?

– De modeller av det framtida klimatet som forskarna gör ger inte några enkla svar kring Nordatlantens stormar. Antingen fortsätter de ungefär som i dag ute till havs, eller också når fler av dem in över Västeuropa, eller också minskar antalet stormar. Enligt Prestrud och Rummukkainen är det möjligt att vi kan få starkare stormar, men båda poängterar att forskarmodellerna är osäkra.

Är några av väderfenomenen under 2006 direkt orsakade av klimatförändringarna?

– Man kan inte entydigt slå fast att enstaka väderhändelser beror på de globala klimatförändringarna. Däremot kan man säga att 2006 passar bra in i de långsiktiga trenderna med global uppvärmning. ”Det håller på att bli varmare på jorden och i Sverige. Det borde rimligen ha något samband med den milda hösten”, säger Markku Rummukkainen.

Källa: Svaren bygger på samtal med Erland Källén, meteorologiprofessor, Markku Rummukainen, klimatforskare vid SMHI, och Pål Prestrud, direktör för Cicero-centret för klimatforskning i Oslo.

Läs mer:

Joakim Kerpner