Kvinnor har 20 procent lägre lön

NYHETER

Men vid Liu är man nöjd med löneläget

Hundra kronor till männen och 82 kronor till kvinnorna. Så ser löneläget ut vid Linköpings Universietet.

Men någon diskriminering vill man inte kännas vid.

Foto: Dra bort en 20 från varje hundralapp som män tjänar vid Linköpings universietet. Kvar blir kvinnornas lön.

Det är en arbetsgrupp vid universitetet som har kartlagt samtliga löner bland de anställda.

Det visar sig att kvinnorna har 82 procent av männens lön i snitt.

Trots gapet är universietet nöjda med löneläget och säger att det inte förekommer någon diskriminering. Istället beror löneskillnaden på att kvinnor har arbetsuppgifter med lägre svårighetsnivåer.

Skillnaderna minskar

Enligt Birgitta Hagman på universietets personalavdelning går löneutvecklingen åt rätt håll.

– Vi ser att löneskillnaderna har minskat något sedan förra året, säger hon.

Men från fackligt håll hörs det kritiska röster.

- Man kan självklart fråga sig varför kvinnor har arbetsuppgifter med lägre svårighetsgrad. Både manliga och kvinnliga chefer har ett ansvar att lyfta fram kvinnorna mer och ge dem större chans till svårare arbetsuppgifter, säger Caroline Kelly, vice ordförande i ST på universitetet.

Under året kommer LiU också att satsa på information om universitetets lönepolicy och lönekriterier så att alla anställda har kunskap om på vilka grunder lönerna sätts.

Erik Wiman