Färre bilar lappas

NYHETER

”Kan bero på personalstyrkan och trängselskatt”

Foto: Andreas Hillgren
Förra året bötfälldes 330 000 bilar för att ha felparkerat i Stockholm. Det är en minskning från 390 000 året innan.

Nu har stan inte lika många lapplisor längre.

Det är en orsak till att antalet p-böter minskade med 60 000 under förra året.

Antalet lappade bilar i Stockholms stad sjönk med 15 procent från 2005 till 2006.

Förra året lappades 330?000 bilar, mot 390 000 året innan.

– Jag ser två anledningar: Det ena är en minskad personalstyrka. Det andra är Stockholmsförsöket (trängselskatten) som ledde till att trafiken minskade, säger Stefano Prestinoni på Trafikkontoret.

Stockholm har 200 lapplisor

Stockholms stad har nu cirka 200 lapplisor i tjänst. En minskning med ett tiotal personer sedan 2005.

– Det är vanlig personalomsättning. Folk har slutat och vi har inte nyrekryterat för vi skulle invänta resultatet av Stockholmsförsöket.

Men även antalet lappade bilar per p-vakt har sjunkit. Från cirka 1?800 bilar per person under 2005 till cirka 1?600 bilar under 2006.

– Att ett distrikt har haft arbetstidsförkortning kan ha påverkat, säger Stefano Prestinoni.

Inga fler lisor rekryteras

Trafikkontoret kommer inte att rekrytera fler lapp-lisor. Stadens nya majoritet har beslutat att lägga ut parkeringsövervakningen på entreprenad.

Att felparkera i Stockholm kostar mellan 425 och 700 kronor.

Den som är missnöjd med p-boten kan överklaga hos Trafikpolisen. 40 procent av de stockholmare som överklagat de senaste två åren har fått rätt, skriver affärssajten E24.

5 vanligaste p-brotten

Så överklagar du

Malin Axelsson (.se)