För lång väntan på operationer

NYHETER

Över tre månader för ett diskbråck

Har du ett smärtsamt diskbråck?

Åk till Stockholm.

Där kan du få tid för operation flera månader tidigare än i Uppsala.

– Det råder en viss brist på specialistläkare, säger Carina Lundin, sjuksköterska på Vårdgarantienheten i Uppsala

I höst var det över 20 000 patienter i landet som hade väntat över tre månader på att få behandling, en ökning med 6000 personer. Det är långt ifrån målen i den vårdgaranti som säger att ingen ska behöva vänta längre än 90 dagar på behandling.

Fyra veckor på andra ställen

Men det spelar roll var du bor. Medan man i landstingen i Örebro, Stockholm och Värmland kan få till exempel sitt diskbråck opererade på fyra veckor så tar det minst tre i Uppsala.

– Jag vill inte gå in och diskutera specifika verksamhetsområden utan kan bara uttala mig allmänt om verksamheten, men vi klarar vårdgarantin inom de flesta områden. Men det finns även områden där vi ännu inte nått målet, säger Carina Lundin.

Utbildning och extra operationer

För att försöka minska de ökande vårdköerna så fokuserar landstinget på effektivisering och utbildning.

– Vi har haft kvällsmottagningar och opererat extra under vissa helger. Vi har också möjlighet att skicka patienter till andra län för vård, säger Carina Lundin.

Varje verksamhetsområde har också gått igenom sina väntelistor för att se om alla patienter som står på dem verkligen behöver operation.

Klarar hjärtoperationerna

Väntetiderna kan även skilja mellan typ av behandling. Medan en diskbråcks- eller ett gråstarrsoperation tar över tre månader så är kön för en hjärtoperation lägre. Där klarar Uppsala vårdgarantin och de tar istället in patienter från Stockholm där patienterna annars måste vänta betydligt längre.

Så länge får du vänta på olika operationer

Så här säger vårdgarantin

Det här har du rätt till

Frida Sjödin