Vädjade om hjälp - förgäves

NYHETER

”Jag vet att barnens mamma skrev till sociala”

GÄVLE. Mormorn som körde ut sexbarnsfamiljen gråter och säger:

– Jag vet att barnens mamma skrev till sociala i Gävle och påtalade olägenheten. Men hon fick inget gehör för sin vädjan.

Hon bor i en etta i Gävle. Just nu är hon ensam, men i tre månader bodde här också en gravid mor, en far och deras sex barn.

Svenska medborgare

– Jag skulle ha låtit dem bo kvar om jag kunnat ana att de skulle flytta in i en jordkällare.

– Men det blev ohållbart att bo nio personer i min lilla lägenhet så jag sa att de måste skaffa något eget.

Sexbarnsfamiljen kommer från Irak.

De har bott i Sverige i tio år och är alla svenska medborgare.

– De bodde ett tag i Malmö, säger mormodern via en arabisktalande tolk.

– Men de tvingades närmast fly därifrån sedan de utsattes för hot och misshandel.

Örjan Ohlström är socialchef i Gävle.

Socialen inkopplad

Han vill inte säga om, eller på vilket sätt, familjen varit i kontakt med sociala.

– Nej, vi har vår sekretess. Men det är tragiskt att familjen ser en jordkällare som ett alternativ i stället för att komma till oss i en akutsituation, säger han.

Vad gör ni nu?

– Vi ser över familjens behov och hjälper till.

Tord Westlund