Skåne slår rekord

NYHETER

Folkmängden ökade med 15 000 i fjol

Nu vill alla bli skåningar. Regionens folkmängd ökade med 15000 förra året.

– Det är den kraftigaste ökningen någonsin, i alla fall så länge man fört statistik, säger Christian Skarman, demograf.

Region Skånes årliga sammanställning ”Hur har det gått i Skåne” redovisar rekordet samtidigt som Lund tangerar gränsen för 105 000 invånare.

Orsakerna till ökningen är många. Förra året fick asylsökande som tidigare fått avslag sina fall omprövade under mildare bedömning.

Fler inflyttade

Dessutom har man sett en stor tillströmning av danskar, till följd av kraftigt ökade bostadspriser i Danmark.

Addera fortsatt ökat barnafödande och en stark inflyttning av svenskar.

– Inrikes är vi ensamma av de stora länen om att ha fler inflyttande än utflyttande i alla åldrar, säger Christian Skarman.

Höjd status

Han tror att Skånes och i synnerhet Malmös status har höjts tack vare Öresundsbron.

– Den största anledning att flytta är att man studerar. Så har vi häftighetsfaktorn. Där har Malmö fått ett uppsving, säger Christian Skarman.

Skånes folkmängd beräknas nu vara 1 190 000.