Internet fungerar åter i Burma

NYHETER

RANGOON. Internetförbindelserna med Burma återupprättades på lördagen efter att ha varit avbrutna under fredagen. Internetanvändare i Burma kunde åter se nationella hemsidor och skicka e-post till utlandet.

Foton och videofilmer från protesterna och militärens reaktion som förmedlats av burmeser via internet har spelat en viktig roll för att få omvärlden att reagera på militärjuntans brutalitet.

TT-Reuters