Risk för kraftig alg– blomning i sommar

Publicerad:
Uppdaterad:
Algblomning Risken är stor att det blir en extra kraftig algblomning i Östersjön i sommar, varnar myndigheterna för.
Foto: Tommy Mardell/arkiv
Algblomning Risken är stor att det blir en extra kraftig algblomning i Östersjön i sommar, varnar myndigheterna för.

Badgäster i södra Sverige kan förvänta sig stora mängder grönt slem i vattenbrynet i sommar.

Risken för kraftig algblomning är nämligen stor, enligt en rapport från Länsstyrelsen i Stockholm.

Vårens mätningar av näringshalterna i vattnet har visat på höga värden av fosfor i södra och sydvästra Östersjön. Höga fosforhalter är en förutsättning för att cyanobakterier ska växa till sig i vattnet och bilda så kallad algblomning. I de centrala och norra delarna av Östersjön är fosforhalten lägre, och därmed är också risken för blomning lägre.

Vädret påverkar

”Samtidigt spelar väderleken en stor roll för utvecklingen. Riskerna ökar med långvariga, lugna och soliga högtrycksperioder och minskar vid regnigt, svalt och blåsigt väder”, heter det i rapporten.

De senaste åren har de första algblomningarna observerats i månadsskiftet juni–juli. Cyanobakterier kan vara skadliga, framför allt för djur och små barn.

Syrefattigt vatten

Länsstyrelsen påpekar i rapporten att algblomning ofta förväxlas med harmlösa ansamlingar av pollen som är vanliga i början av juni.

Förra sommaren präglades av kraftig algblomning i söder och rekorddåliga syreförhållanden, vilket även påverkar situationen i år.

Under 2006 försämrades syreförhållandena i Östersjöns bottenvatten kraftigt på grund av uteblivna inflöden av syrerikt vatten från Kattegatt. Rekordhöga halter av svavelväte uppmättes i några av djuphålorna.

”Följden har blivit fortsatt höga fosforhalter i bottenvattnet och därmed risk för stora cyanobakterieblomningar kommande somrar”, skriver Informationscentralen för Egentliga Östersjön i en rapport från förra året.

Om algblomning:

aftonbladet.se , TT

Publicerad: