Skelett från kriget funna på camping

NYHETER

Finland: Kan vara avrättade desertörer

HELSINGFORS

Spadtag för spadtag gräver arkeologerna upp skeletten på Huhtiniemi campingplats i Finland.

Hittills har de hittat elva lik, eventuellt avrättade desertörer från andra världskriget.

Foto: döda desertörer? Flera skelett efter unga män har grävts fram i en massgrav på Huhtiniemi campingplats i östra Finland. Troligen rör det sig om desertörer som avrättades 1944.

De makabra fynden görs inte av en slump. Ända sedan kriget har rykten surrat i den finska staden Villmanstrand, nära ryska gränsen, om att en fältdomstol sommaren 1944 dömde upp till 600 desertörer till döden.

De avrättades och begravdes i ett område som i dag är stadens campingplats, har det hetat i folkmun.

Redan 1971 återfanns tio lik. Nu, efter två veckors utgrävningar, har ytterligare elva hittats.

- Alla är unga män som begravts utan kistor. Tänderna visar att det är en enhetlig grupp, säger professor Helena Ranta med tidigare erfarenhet av massgravar i Bosnien, Kosovo och Irak.

Staffan Bruun