Våldsamma demonstrationer skakade Köpenhamn

NYHETER

Polis satte in tårgas för att skingra tusentals ungdomar i våldsam demonstration – hundratals gripna

Våldsamma demonstrationer och sammandrabbningar mellan tusentals autonoma ungdomar och polis skakade centrala Köpenhamn på lördagen.

Demonstranterna försökte att bryta igenom polisens avspärrningar och polisen svarade med tårgas och massgripanden.

Strax efter klockan sju på lördagen gick representanter från arrangörsgruppen bakom demonstrationen, G13, att man avslutar aktionen.

– Vi betraktar det här som en stor seger. Polisens instats var extrem i proportion. Den var alldeles för våldsam. Vi har följt grundlagen, vi har varit inne i huset och det betraktar vi som en stor seger, sa G13:s talesman ”Troels” enligt politiken.dk.

Syftet med demonstrationen på lördagen var att ungdomarna vill ockupera ett nytt hus sedan de körts i väg från det numera rivna Ungdomshuset på Jagtvej.

Mellan 2 000 och 4 000 danska och från grannländerna tillresta autonoma deltog. De autonoma hade delat in sig i fyra block som hade fått separata ”uppgifter” under demonstrationen.

Det hus som pekats ut som det nya Ungdomshuset är ett gammalt vattenverk på Gröndalsvänge Allé i nordvästra Köpenhamn. Många av demonstranterna har också setts bära stegar för att kunna ta sig in i huset.

Tidigare i dag genomförde grannar och boende kring vattenverket en demonstration mot de autonomas ockupationsplaner, skriver Ekstrabladet. Den demonstrationen avslutades dock i god tid innan de tusentals ungdomarna intog gatorna.

När demonstranterna sent på eftermiddagen närmade sig vattenverket på Gröndalsvänge Allé satte polisen in tårgas för att skingra dem.

Polisens pressetalseman Flemming Steen Munch säger till danska medier att över 436 demonstranter har gripits, nytt rekord vid ett enskilt tillfälle för Köpenhamnspolisen.

Mellan 200 och 300 aktivister bröt i genom polisens avspärrningar runt vattenverket och försökte på olika sätt att ta sig in i byggnaden. En grupp demonstranter kom också in på området, men polisen jagade rätt på dem, en efter en,