Oklart om klimatet ligger bakom

NYHETER

Vädret kan variera kraftigt – alldeles naturligt

Stormen Per har skakat Sverige.

Men beror den på det varmare klimatet?

Ingen vet.

Europa har upplevt den varmaste hösten på 500 år och värmen bara fortsätter. Men om den skapar fler stormar är osäkert.

Så här är det: stormar drivs av temperaturmotsättningar. Ju större värmeskillnad det är mellan Arktis luftmassor och Nordatlantens, desto större är risken att det ska bildas en rejäl storm ute till havs, som i sin tur kan nå Sverige.

Vädret kan variera

En högre framtida medeltemperatur på jorden behöver alltså inte leda till fler stormar.

Stormen Pers bakgrund är oklar. Varken den eller Gudrun går med säkerhet att koppla till det förändrade klimatet. Kraftiga stormar hade vi även i början av 1900-talet i Sverige, långt innan den globala uppvärmningen var ett faktum.

Inte heller höstens och vinterns värmebölja går med säkerhet att koppla till växthusgaserna. Skälet är att väder kan variera kraftigt i en region från år till år, alldeles naturligt.

Varmare vintrar

Det enda man kan säga med säkerhet är att den globala uppvärmningen skapar en allt större sannolikhet för att vi i Sverige ska få varmare och regnigare vintrar som liknar den vi just går igenom.

Läs mer

Tidigare artiklar

Joachim Kerpner