Katastrof hotar vid t-banebrand

NYHETER

Stockholms brandmän: Det finns inga rutiner

Foto: ANLAGD BRAND I gårdagens avsnitt av tv-programmet ”Livräddarna” brann det vid Odenplans t-bana. Den här gången lyckades brandmännen släcka elden utan att den spred sig.

En storbrand i tunnelbanan skulle kunna kosta många människoliv.

Trots detta övar inte brandkåren för ett sådant scenario.

– Jag har varit med på en övning i t-banan under mina 27 år i kåren, säger brandmannen Per Harju

Tusentals och åter tusentals människor åker med tunnelbanan i Stockholm varje dag.

Men beredskapen hos räddningstjänsten är dålig. Trots de speciella omständigheter som råder under jord.

– Det är ett av våra största bekymmer, säger brandmannen Per Harju.

En övning på 27 år

Han har jobbat som brandman i 27 år – och deltagit i en enda rök-övning i tunnelbanan.

– Jag vet inte hur, eller om, vi skulle klara av en storbrand i dag. Och det blir ju inte bättre av att politikerna skär ner på antalet brandmän.

Anders Bergqvist är vakthavande befäl på Stockholms brandförsvar.

– Den senaste övningen jag kan erinra mig var 2000, säger han.

Han tycker att det är ett stort problem att brandmännen inte ges möjlighet att öva i t-banan.

Har inte tid

– Ju mindre vi övar, desto mindre är sannolikheten att vi agerar korrekt vid en brand. Det finns inga fastställda rutiner.

En anledning till att det övas så lite är enligt Anders Bergqvist att det inte finns tid.

– Vi ligger ju alltid i ”skyttegravarna” och måste vara beredda att svara på larm.

”Ett stort problem”

Hans Lagerhorn, brandchef i Stockholm, säger att han önskar att det fanns möjlighet att öva mer.

– Som det ser ut i dag skulle en storbrand i t-banan vara ett mycket stort problem.

Tidigare bränder i t-banan

Eric Tagesson