Nyheter

Skolans trådlösa internet stoppas

Av: 

Camilla Sundell

NYHETER

Kommunen vill utreda strålningens effekter

Läraren Maria Smedberg är förtvivlad över bristen på internet i skolan.
Läraren Maria Smedberg är förtvivlad över bristen på internet i skolan.

Gullspångs kommun vill utreda om strålningen från trådlösa nätverk är skadligt – och stoppar under tiden installeringen i högstadieskolan.

Läraren Maria Smedberg är förtvivlad.

– Vi måste följa med i utvecklingen i skolan, säger hon.

En accesspunkt för trådlöst nätverk har installerats på Gullstensskolan i Gullspång. Tanken var att ytterligare två accesspunkter skulle sättas upp för att täckningen skulle nå samtliga klassrum.

"Svårt att nå upp till kunskapskraven"

Men efter att en privatperson krävt ett stopp av trådlös teknik ska kommunen nu utreda om trådlöst internet kan vara skadligt för barn. Under tiden stoppas installeringen av det trådlösta nätverket.

Läraren Maria Smedberg, som undervisar i förstärkt svenska och engelska på Gullstensskolan, är förtvivlad över bristen på internet i skolan.

– Det är svårare att nå upp till kunskapskraven i läroplanen när det är svårt att få tag i information. Det påverkar alla ämnen, säger hon.

Datorerna står och väntar

Maria Smedbergs hemklassrum ligger längst bort från den installerade accesspunkten.

– När jag ska undervisa mina elever får jag flytta klassen till ett annat klassrum där det finns täckning, och de elever som sitter i det klassrummet tvingas flytta till ett annat rum.

Flera datorer har köpts in, just nu står de hos it-avdelningen där de väntar på migrering för att kunna användas i skolan. Men när de kan användas i undervisningen kan skolans rektor Ulf Andersson inte svara på.

– Det finns en oro för strålningen och det får jag finna mig i, säger han.

– Min uppgift som rektor är att följa de politiska besluten.

Forskningsresultat

Beslutet fattades i kommunstyrelsen efter att en privatperson förra året skickat en skrivelse med rubriken "Krav om omedelbart stopp för all trådlös teknik i skolor".

I skrivelsen hänvisas till The Bioinitiative Working Group och forskargruppens analys från 2007.

– Det finns forskning som pekar på eventuella faror med strålningen. Vi vill inte installera något som sedan påverkar eleverna, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Gullberg (S) till Aftonbladet.

"Inte skadligt"

Barn och utbildningsutskottet har enligt Carina Gullberg nu fått i uppdrag att hämta in fler rön åt styrelsen.

Det finns lärare som menar att bristen på datorer gör att de riskerar att inte uppfylla målen i undervisningsplanen?

– Då har de inte fattat galoppen, vi vill utreda strålningsriskerna.

Enligt Torsten Augustsson, Strålsäkerhetsmyndighetens utredare i elektromagnetiska fält, är exponeringsnivån från trådlösa nätverk jämförbar med vanlig utomhusnivå.

– Forskarna är i stort sett ense om att trådlösa nätverk inte ger någon skadlig strålning, säger han.

Publisert: