Mannen som kan sätta världen i brand

Koranbränning är Terry Jones enda chans att få uppmärksamhet

Numerärt har Terry Jones prästkarriär gått från usel till katastrofal.

I Tyskland hade han som mest ett tusental anhängare. Nu är han nere i 30.

Att bränna koranen är hans enda sätt att få någon uppmärksamhet överhuvudtaget.

Pastor Terry Jones.

Sett till antalet anhängare borde han rimligen föra en tynande och totalt bortglömd tillvaro.

Istället är han på väg att sätta den muslimska världen i brand precis som Muhammedteckningarna gjorde. Risken är stor att det som nu händer i Afghanistan sprider sig.

Terry Jones prästkarriär höll på att sluta redan innan den börjat. Han studerade två år på Southeast Missouri State university i hemstaden Cape Girardeau men fick aldrig någon akademisk examen i teologi. Allt han har är ett hedersdoktorat från en icke-ackrediterad läroanstalt i Kalifornien som numera gör allt den kan för att distansera sig från Jones.

Terry Jones fick gå den långa vägen via jobb som hotellmanager till att bli assisterande pastor vid en maranataförsamling i Kentucky innan han som missionär reste till Tyskland.

1981 grundade han Kristna församlingen i Köln. Som mest hade den runt tusen medlemmar. Med tiden blev Jones mer och mer extrem.

Tyska tidskriften Der Spiegel som för ett år sedan intervjuade församlingsmedlemmar säger att de beskrev en stämning av "rädsla och kontroll" under Jones ledarskap.

Utvald av gud

Jones och hans fru Sylvia såg sig som utvalda av gud. All opposition betraktade de som ett brott mot herren. Församlingsmedlemmarna pressades att ge pengar och många tvingades utföra arbete  utan lön.

Enligt den protestantiska kyrkans sektbevakare hjärntvättade Jones sina församlingsmedlemmar. Bland annat uppmanade han dem att prygla sina barn.

Redan då reagerade många mot hans korståg mot islam.

Till slut tröttnade anhängarna och kastade ut honom. Terry Jones flyttade tillbaka till USA och tog 2008 över Dove World Outreach Center i Gainesville, Florida.

Platsen är ny men metoderna desamma.

Anhängarna tvingas jobba gratis i firman för begagnade möbler som är knuten till kyrkan.

Jones försöker styra deras liv in i minsta detalj. Han utfärdar dekret om vilka anhängarna får träffa och vad de ska äta.

För Washington Post berättar en församlingsmedlem hur Jones förbjöd honom att träffa sina föräldrar efter att de lämnat församlingen.

Två av Terry Jones egna döttrar har övergivit honom och gått ur kyrkan.

– Jag stödjer honom inte och jag vill inte ha något med honom att göra, skriver Emma Jones på Facebook.

Rättegång mot islam

När Terry Jones för ett år sedan - inför årsdagen av terrordåden den 11 september - hotade att göra bokbål av koranen hade församlingen inte mer än 50 medlemmar. I dag har skaran av trogna sjunkit till 30.

När Jones höll gudstjänst i går fanns det inte mer än 14 församlingsmedlemmar närvarande.

Hans kyrka går inte att beskriva som något annat än en sekt.

Ur denna lilla skara plockade han ut 12 "jurymedlemmar" för sin rättegång mot islam. Inte så konstigt kanske att det blev en fällande "dom".

Förra gången lyckades president Barack Obamas varning få stopp på Jones. Den här gången slog han till utan förvarning.

Mer än tusen mil bort på andra sidan jordklotet finns andra extremister som utnyttjar Jones provokation för egna syften.

Dödshot

Trots att minst 24 människor mist livet i bråk efter koranbränningen känner Terry Jones ingen skuld.

– Detta visar islams våldsamma sida, säger han. Vi är inte ansvariga för det som skett i Afghanistan. Det är deras fel.

Jones går numera ingenstans utan sin pistol. Han har redan tagit emot över 300 dödshot.

 – Det finns bara ett sätt att stoppa mig och det är att döda mig, förklarade Jones inför sin anhängare i kyrkan i Gainesville i söndags.

Det är fullt möjligt att han blir sannspådd.