Han fick mest från läkemedelsindustrin

”Sjukvården är helt beroende av läkemedelsindustrin”, säger läkaren Anders Frid

Överläkare Anders Frid toppar den svenska listan över bolagens värdeöverföringar till vårdpersonal.

Han fick 358 000 kronor från medicinjättarna under 2015.

– Sjukvården är helt och hållet beroende av läkemedelsindustrin, säger Frid.

Överläkare Anders Frid arbetar på Skånes universitetssjukhus
Överläkare Anders Frid arbetar på Skånes universitetssjukhus

Aftonbladets granskning visar att 1 200 läkare och 400 andra personer inom hälso- och sjukvården fick 47 miljoner kronor av 66 läkemedelsbolag under 2015. Det handlade om konsultarvoden, resekostnader och hotellkostnader. I genomsnitt fick varje mottagare över 20 000 kronor. 53 läkare fick mer än 100 000 kronor var.

Allra mest fick Anders Frid, som är överläkare vid verksamhetsenheten endokrinologi på Skånes universitetssjukhus. Han toppar listan med 358 001 kronor. Näst mest fick medicinprofessor Bo Ahrén (357 801 kronor) och på tredje plats hamnade professor emeritus Lars Rydén (302 148 kronor).

”Ser det som min skyldighet”

Anders Frid fick pengar från sex läkemedelsbolag, för föreläsningar och deltagande i advisory boards — bolagens rådgivningsgrupper. Han är huvudansvarig för de internationella riktlinjer som nyligen tagits fram angående insulininjektioner:

– Om läkemedelsindustrin vill fråga mig om hur en livsviktig behandling kan bli ännu bättre så ser jag som min skyldighet att tillvarata mina patienters intressen och ge mina synpunkter till alla insulintillverkare, säger Frid.

Han konstaterar att nästan all medicin i världen tillverkas av kommersiella företag:

– Om vi pratar om beroende så är ju sjukvården helt och hållet beroende av läkemedelsindustrin, säger Frid och tillägger:

– Kan man göra goda gärningar i en kapitalistisk värld? Svaret är ja, men det är svårt, hur vi än vänder oss kommer vi att bedömas efter resultatet av våra handlingar.

”Bolagen får en kanal ut”

Under 2015 fick Anders Frid betalt för många föreläsningar inom primärvården. Föredragen handlade om var insulinforskningen står i dag.

– Många distriktsläkare och andra vill gärna komma och lyssna på mig. De kommer kanske mest för att lyssna på vad jag säger, och sedan pratar försäljaren om ett läkemedel som de har. Så det är klart att jag bidrar till att bolagen får en kanal ut till de personer som skriver ut läkemedel, säger Frid.

Men han menar att påverkan på distriktsläkarnas förskrivningar är liten:

– Vilka läkemedel som skrivs ut styrs av lokala riktlinjer, i Skåne heter den Skånelistan och följsamheten övervakas kontinuerligt. Sverige ligger långt från förstaplatsen i Europa när det gäller användande av nya och dyra läkemedel, säger Anders Frid.

Fotnot: Anders Frid toppar listan över hälsovårdsanställda som fått pengar av läkemedelsbolagen. När det gäller hälsovårdsföretag och -organisationer så finns det flera små familjebolag med läkare i styrelsen som fått mer pengar. Bland de små familjebolagen har Medilect fått mest (886 572 kronor). I styrelsen sitter läkarparet Anders och Sara Själander.


Publisert:

LÄS VIDARE